Forskning

Ett av våre ansvarsområder er forskning på aldring og helse. Vi gjennomfører selvstendige prosjekter, bygger nettverk for forskning i Norge og samarbeider med en rekke internasjonale forskningsmiljøer. Forskningsprofilen er bred, med et særlig fokus på praksisnær forskning. Vi presenterer forskningsnyheter på våre nettsider.

Tagger

Abc Actifcare Agitasjon Akuttmottak Alderspsykiatri Alkohol Alzheimer Alzheimers sykdom Angst Antipsykotika Arbeidsliv Avsluttede prosjekter Balansetrening Barn Barn som pårørende Befolkningsstudie Benzodiazepin Beta-amyloid Blodgjennomstrømming Blodtrykk Brukerbehov Citalopram Dagaktivitetstilbud Dagaktivitetstilbud-demens Dagsenter Dagtilbud Demens Demensdagene Demensomsorg Demensomsorg på gård Demensplan Depresjon Dette må jeg kunne Diagnostikk Død Dødelighet Døende Doktorgrad Døvblindhet Downs syndrom Eeg Eldre Ensomhet Europa Fall Folkehelse Forekomst Forløp Forskning Frontallapsdemens Funksjonshemning Funksjonshemning og aldring Funksjonsnivå Fysisk aktivitet Gai Ganghastighet Gåtur Gerontologi Gripestyrke Gruppeaktiviteter Helseoppfølging Helsepolitikk Hjemme Hjerne Hjerte- og karsykdommer Hørsel Hørselstap Hukommelsesproblemer Hukommelsessvikt Hunt Hunt 3 Ikt Inn-på-tunet Inn på tunet Insidens Kognisjon Kognitiv funksjon Kognitiv svikt Kompetanseheving Kompetanseløftet Kontrollfølelse Kosthold Kreft Kvalap Legemidler Leon jarner Lewy-legeme Livshistorie Livskvalitet Livsløp Livsstil Luftforurensing Magesår Mci Medikamenter Medisiner Medisinering Mestring Miljøterapi Minoriteter Mitt livs abc Mr Mri Multippel sklerose Nasjonalforeningen Nedsatt funksjonsevne Nordisk kongress i gerontologi Nord-trøndelag Norge Norkog Nps Omsorgspersoner Oppfølgingsstudie Overvekt Pågående prosjekter Parkinsons Paro Pårørende Pasient Pasientrettigheter Personlighetsendringer Personsentrert omsorg Polio Positive følelser Pris Protonpumpehemmere Psykose Publisert Revmatisme Risikofaktorer Sansesvikt Sci Seniorkurs Sjømat Skalaer Skottland Skrøpelighet Smerte Smertestillende Sosiale relasjoner Sovemedisin Søvnproblemer Støttekontakt Styrketrening Subjektiv kognitiv svikt Sykehjem Sykehusinnleggelse Syn Synshemmet Tau-protein Tester Trening Tromsøundersøkelsen Tung pust Tvang Ufaglærte Utdanning Utholdenhetstrening Utviklingshemning Vaskulær kognitiv svikt Velferdsteknologi Vennskap Verbalt minne Vitaminmangel Yngre personer med demens