Minnes hukommelsesklinikkens 25 første år

21.03.2017

Hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling, Oslo universitetsykehus Ullevål, har fått sin jubileumsbok, for å markere sitt 25-årsjubileum.

TEKST/FOTO: Bente Wallander

fra demens & alderspsykiatri vol. 20 - nr. 4 - 2016

Skjønt det er under kjælenavnet Hukli den er best kjent, hukommelsesklinikken ved Ullevål sykehus, somHukommelsesklinikken.jpg siden 1990 så sterkt har bidratt til utviklingen av norsk demensforskning, utredning og diagnostikk.

Jubileumsboka i en tidlig versjon ble delt ut til seminardeltakerne, som i september i fjor deltok på en todagers jubileumskonferanse.

Avdelingsleder Nina Bjørgill Tallaksen og professor og forskningsleder Torgeir Bruun Wyller tar i bokens forord for seg noen perspektiver på Hukommelsesklinikkens plass i en stor geriatrisk avdeling: «.. noe av det vi er virkelig stolte av med Hukommelsesklinikken er at den kliniske undersøkelsen, inkludert anamneseopptak, innhenting av komparentopplysninger og kognitiv testing, er så ordentlig. En demensdiagnose skal ikke være basert på en nål i ryggen og hodet i en PET-skanner! Kartlegging av sykehistorien og fortolkning av den kognitive testprofilen er kjernen i demensdiagnostikken. Takk for at dere til stadighet fremholder det så tydelig!»

Forelesningene som ble holdt de to konferansedagene speilet klinikkens omfattende virksomhet. Undersøkelsesmetoder og tester ble presentert, det samme ble rutiner, aktuell forskning og dokumentasjon.

Du kan kjøpe eller laste ned boka her