Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

17.06.2017

«Hjernen er det mest vidunderlige, komplekse og gåtefulle organet vi kjenner til.» Slik innleder Nobelprisvinner May-Britt Moser sitt forord i Kaja Nordengens bok Hjernen er stjernen. Ditt eneste uerstattelige organ. Med disse ordene oppsummerer Moser også forfatterens begeistring for det organet i kroppen som gjør oss til den vi er.

Les mer
17.06.2017

Forfatterne av Å dykke etter sjøhester, Ylva og Hilde Østby, er søstre, som i denne sakprosaboka tar leserne med på en reise i hukommelsens fascinerende landskap

Les mer
17.06.2017

Demenskoordinator Vera Kristin Lumkjær Nordhagen drømte om å vise film for bygdas eldre og personer med demens. Etter 11 kinoforestillinger vet hun at seniorene setter stor pris på aktivitetstilbudet. Yngre krefter stiller også villig opp.

Les mer
16.06.2017

Liv og død-problematikk er et tema som opptar mange, så også pasienter med demens på sykehjem. – De gir uttrykk for åndelige behov, men pleierne oppfatter slik omsorg som krevende, og noen ganger skambelagt, sier Liv Skomakerstuen Ødbehr.

Les mer
16.06.2017

Fra 2011 til 2015 sank antall lårhalsbrudd fra 231 til 150 i bydel Nordstrand. I samme periode satset fysioterapitjenesten på styrke- og balansegrupper for eldre. Fysioterapeutene tror på en sammenheng.

 

Les mer
16.06.2017

– Sykehjemsbeboere med demens har god effekt av intensiv styrke- og balansetrening, sier fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius, som under Demensdagene 2016 ble tildelt Leon Jarners forskningspris. Gjennom sitt doktorgradsarbeid har hun vist at jevnlig trening gir sykehjemsbeboere en fysisk og psykisk helsegevinst.

Les mer
01.06.2017

Nytt i år er at Tidsskriftet Demens & alderspsykiatri har fått godkjenning som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1.

Les mer
11.04.2017

Utsmykking av forsterkede skjermede enheter for personer med demens kan være en utfordring. På Valentinlyst helse- og velferdssenter skaper pasientene kunsten selv.

Les mer
10.04.2017

Nationalt Videnscenter for Demens har siden etableringen i 2007 blitt godt kjent over hele Danmark. Senteret fikk nylig ansvaret for vesentlige deler av landets første demenshandlingsplan.

Les mer
10.04.2017

Takknemligheten som personer med demens og deres pårørende følte over å bli sett og hørt vekket Gunhild Waldemars medisinske engasjement. Hun drømte om å etablere en hukommelsesklinikk i København. I dag leder hun Nationalt Videnscenter for Demens.

Les mer
07.04.2017

– Ved å bruke Individuell Plan (IP) for personer med demens kan vi tilby dem og deres pårørende et mere helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Les mer
24.03.2017

De siste årene har det vært en internasjonal og nasjonal satsing på dagaktivitetstilbud til personer med demens (1-4). Å prøve ut gode modeller for slike dagaktivitetstilbud og øke antall plasser var et satsingsområde i Demensplan 2015 gjennom arbeidet med «Utviklingsprogram om dagaktivitetstilbud og avlastningsordninger for personer med demens». Dette arbeidet har gitt betydelig økning av antall plasser.

Les mer
22.03.2017

Når en i familien får demens, får det store konsekvenser for de nærmeste. En sterkt undervurdert problemstilling er at den nærmeste pårørende ofte er en ektefelle som er i arbeid.

Les mer
21.03.2017

Hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling, Oslo universitetsykehus Ullevål, har fått sin jubileumsbok, for å markere sitt 25-årsjubileum.

Les mer
20.03.2017

Helsedirektoratet presenterte i februar Norges første statusrapport om hjernehelse. Rapporten avdekker svikt i tjenester og store regionale forskjeller, men unngår å nevne demenssykdommene som vår tids største helseutfordring på det nevrologiske området.

Les mer
20.03.2017

Fagmiljøet har lenge ønsket seg en nasjonal faglig retningslinje for demensområdet. Nå har den ligget ute for høring. I en app.

Les mer
14.03.2017

Menneskeverd, likebehandling og rettigheter for personer med demens dukker opp som tema i flere artikler i demens & alderspsykiatri nr. 1, 2017.

Les mer
13.03.2017

Demens er en trussel mot menneskets identitetsverdighet. Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe personer med demens til å føle seg viktige og verdifulle.

Les mer
13.03.2017

«Det er min erfaring at det å stå nær lidelse er min styrke og min sårbarhet i mitt yrkesliv som sykepleier nær livets yttergrense», skriver Astrid Rønsen i sine innledende refleksjoner til boka Å fullføre et liv, nylig utgitt på forlaget Gyldendal Akademisk.

Les mer
10.03.2017

Han har reist i hele sitt liv, og gjort seg kjent med stadig nye land, både bokstavelig og i faglig forstand. Men fortsatt trives gerontopsykolog Per Kristian Haugen best utenfor de opptråkkede stiene.

Les mer
09.03.2017

Hvordan opplever sykehjemsbeboere med demens sin hverdag? Er den spennende, kjedelig, god eller deprimerende? Og hva påvirker deres opplevelser positivt?

Les mer
02.03.2017

Solberglias overlege Ingunn Holmefoss Hovland er opptatt av sykehjemmet som en langtids, lindrende avdeling.

Les mer
02.03.2017

Flyttingen til sykehjem innebærer for de fleste starten på livets siste reise. Ikke minst gjelder dette personer med demens. – Mange er allerede ved innkomst så syke at vi må tenke lindrende omsorg fra dag én, sier sier fagsykepleier Vinny Magnusdottir Thomsen ved Solberglia sykehjem i Nedre Eiker.

Les mer
01.03.2017

Sorg oppfattes som en naturlig reaksjon ved tap. Når vi selv eller noen av våre nærmeste får en uhelbredelig og dødelig sykdom kan mange av de samme reaksjonene oppstå. Begrepet ventesorg tas i bruk av stadig flere.


Les mer
20.02.2017

Ni av ti bofellsskap ved sykehjemmet Beim Goldknapp har navn etter en blomst. Symbolet for det tiende er en fallende stjerne på himmelblå bunn.

Les mer
06.02.2017

Åtte år har gått siden Birgitta Fyrands ektemann Ole Fyrand fikk en demensdiagnose. Dagene har vært fylt med aktiviteter, glede og sorg. Familien tar også livets siste dager dødsens alvorlig.

Les mer
25.01.2017

Mormor bor på en skjermet demensavdeling på et sykehjem i Oslo. Hun er 96 år og har sannsynligvis ikke så lenge igjen å leve. I de siste årene har demenssykdommen utviklet seg, og det er en god stund siden hun kjente igjen noen av oss i familien. Hun kommuniserer stadig dårligere, så det er ikke lenger noen vits i å spørre henne om hun har vondt noe sted eller har andre plager. Jeg tror ikke hun har mye smerte, og hun sitter ganske rolig i rullestolen sin.

Les mer
02.01.2017

Han er fra Island, bodde i Danmark og Sverige som barn og tok sin legespesialisering i Sverige. Veteranen i vulkanøyas demensomsorg, Jon Snædal, har også ledet organisasjonen World Medical Assosiation, som representerer ni millioner av verdens doktorer.

Les mer
28.12.2016

Nesten hver dag kan vi lese nyheter om medisinske framskritt. Noen kan endelig bli kvitt sykdom som en før måtte leve med, eller i det minste bli kvitt symptomene. Andre kan få bedre livskvalitet, til tross for en sykdom. Eller få beskjed om at de kan regne med leve lenger med en sykdom, i stedet for å dø av den. Få, om noen, behandlingsframskritt har dessverre skjedd innen demens. Det er heller ingen lovende pågående farmasøytiske forsøk som gir håp om snarlige gjennombrudd.

Les mer
23.12.2016

Demensboka. Lærebok for helse­ og omsorgspersonell, utgitt første gang i 2008, foreligger nå i en revidert og utvidet utgave. Boka inneholder et bredt spekter av temaer innen demensfeltet, så som verdigrunnlag og faktakunnskaper samt praktiske råd og eksempler på hvordan vi kan møte med personer med demens og deres pårørende.

Les mer
23.12.2016

Roar Gulbrandsen meldte seg som DDI-deltaker fordi han følte seg stadig mere glemsk. Grenseoppgangen mellom normal aldring og demens har vært et tema i flere av forfatterens bøker.

Les mer
23.12.2016

Utvikling av tidlig demensdiagnostikk er målet med det nasjonale forskningsinitiativet Dementia-disease initiation (DDI).

Les mer
04.12.2016

Aldring og helses fotograf Martin Lundsvoll lot seg begeistre av Inn på tunet-tilbudet for personer med demens på Nordmo gård i Pasvik. Gjennom denne bildereportasjen får vi alle ta del i hans opplevelser.

(Bildetekst: Anne-Lise (t.v) og Thormod Hoel (t.h) får hjelp av en av dagtilbudets brukere til å laste bilen med ved som skal leveres ut til kunder i nærområdet. Selv med stokk i den ene hånda angripes arbeidet med stor entusiasme.)

Les mer
30.09.2016

Hva gjør gamle mennesker når deres egne barn slår dem helseløse? Når ektefellen bedriver psykisk terror, eller barnebarna letter kontoene deres, gang på gang? De skammer seg, tier og forblir ofte i volden. Voldsutsatte eldre søker sjelden hjelp.

Les mer
23.09.2016

Sykehjemsbeboere utsettes for inadekvat pleie, overgrep og forsømmelser. Ni av ti sykehjemsansatte har sett en kollega begå minst én slik handling. Pasienter med kognitiv svikt og/eller atferdsmessige problemer er særlig utsatt.[1]

Les mer
23.09.2016

En tilværelse som sykehjemspasient står ikke øverst på folks ønskeliste. Men skal man først flytte hjemmefra, så er pasientene ved Mørkved sykehjem i Bodø enige om at de har vært heldige.

 

Les mer
23.09.2016

«At en ung person får symptomer på demens, virker fortsatt så umulig at vi ofte ikke skjønner hva som er i ferd med å skje. Når diagnosen er stilt, noen ganger svært sent, er vi i villrede om hvordan oppfølgingen skal være. Demensomsorgen er gjerne ikke tilpasset de spesielle behovene til yngre personer med demens.»

Les mer
23.09.2016

Kjenner du fjernundervisningsopplegget Psyk-It? Annenhver uke møttes opptil hundre ansatte fra alderspykiatrien på telefonen for gratis undervisning og diskusjon. Etter et opphold nylanseres nå tjenesten. Det sies farvel til telefon, og velkommen til dataformidlet video og nedlastbar lyd.

 

Les mer
23.09.2016

Det er for lengst slått fast at eldre med psykiske helseplager ikke får den hjelpen de har krav på. En studie gjennomført ved Høgskolen i Sørøst-Norge viser at enkle tiltak kan gi målgruppen en bedre livskvalitet.

 

Les mer
21.09.2016

I regjeringens siste folkehelsemelding finnes en liste over viktige kilder til god psykisk helse: Identitet og selvrespekt, opplevelse av mening, mestring og fellesskap. Ingenting av dette kan skrives ut på resept hos fastlegen. Heller ikke kan det vedtas for eksempel i en forskrift eller en kommunal omsorgsplan. 

 

Les mer
07.09.2016

Oldemors hage ligger som en fredfylt oase midt i Botanisk hage på Tøyen. Et vell av gamle prydplanter er her samlet og tilrettelagt i en sansehage for personer med demens. Anlegget er også en inspirerende kilde til merkunnskap for alle som er opptatt av eldres hageglede.

Les mer
06.09.2016

Kan emosjonelle roboter fremme helse hos personer med  demens?

– Ja, svarte Nina Jøranson da hun forsvarte sin doktorgradsavhandling[i] ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Les mer
01.09.2016

Diskriminering innebærer at en person eller gruppe av personer behandles på særskilt vis hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet, for eksempel kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning. Endelsen -isme benyttes ofte om det å ha stereotype oppfatninger om andre mennesker på grunnlag av slik gruppetilhørighet; mest kjent er rasisme og sexisme. Ordet alderisme brukes på tilsvarende måte om det å tillegge folk i en bestemt aldersgruppe, mest typisk eldre, bestemte og stereotype egenskaper bare i kraft av deres alder.

Les mer
01.09.2016

Sveriges første professor i sykepleie, Astrid Norberg, har med sin forskning bidratt til at vi i dag ser personen med demens og ikke bare sykdommen. Få, om noen, har gjort en like stor innsats for å fremme omsorg med utgangspunkt i den sykes egne evner og ressurser.

Les mer
15.06.2016

I dag snakker arbeidsgiver «Anders»[i] og arbeidstaker «Anna» åpent om sykdommen som endret hennes liv og arbeidsdager. Men det tok sin tid før alle brikker falt på plass. Duoens beste råd til andre i samme situasjon er at man må våge å ta den første samtalen.

Les mer
15.06.2016

Er det for lite bevissthet om demens i arbeidslivet?

– Problemene oppdages i hvert fall for sent, sier arbeidspsykolog Charity van Delft.

Les mer
13.06.2016

Arbeid og demens er hovedtemaet i D&A 2-16. Møt også lystige beboere på et sykehjem i Bodø, professor emerita Astrid Norberg og selroboten Paro, som nylig deltok på en disputas.

Les mer
17.03.2016

Kultur er fellesnevneren for dagaktivitetstilbudet Møteplassen. Deltakerne spiller sammen, former metallkunst, skaper kulisser og går på teater. Med bandet The Mentes trekker de selv fulle hus flere ganger årlig.

Les mer
18.03.2016

Møteplassens musikktilbud ble igangsatt da brukerne og de ansatte deltok i prosjektet Musikk i omsorg i årene 2012 og -13, i regi av Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold. 

Les mer
11.03.2016

Celine Haaland­-Johansen (20) har vært både barn og ungdom med en far som hadde demens.

– Pappas siste år innebar mange utfordringer. Mange vonde episoder kunne vært unngått dersom samfunnet hadde større kunnskap om demens, sier hun.

Les mer
11.03.2016

Denne uken går Demens & Alderspsykiatri inn i sin 20. årgang. Det feirer vi med ny og frisk utforming. Første nummer er ute nå.

Les mer
27.01.2016

Bedriftsleder Svein Buvik har stått i hardt vær før, men konens demenssykdom medførte utfordringer han ikke kunne mestre alene. Demensteamet i Fredrikstad ble familiens livbøye.

Les mer
27.11.2015

For snaut ett år siden overtok Kari Midtbø Kristiansen ledelsen av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Den ferske skipperen er fortsatt fylt av respekt for den kursen forgjengerne staket ut. – Det de klarte å bygge er helt fantastisk!

Les mer
27.11.2015

Med inspirasjon fra nederlandske de Hogeweyk har Økern sykehjem endret navn. – Økernhjemmet signaliserer bedre vår visjon; Dette skal være et hjem for våre 56 beboere med demens, ikke et sted man kun forbinder med sykdom, forklarer institusjonssjef Katrine Selnes.

Les mer
27.11.2015

Anne-Pernille Rudi og hennes medhjelpere har med turtilbudet «I tjukkasgjengens fotspor» etablert et aktivt og sosialt tirsdagstreff for hjemmeboende personer med demens og deres ledsagere.

Les mer
25.11.2015

Årets fjerde utgave av tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri gikk i trykken denne uken, og i dette nummeret får leserne D&As første vitenskapelige artikkel.

Les mer
13.10.2013

Knut Engedal endret nordmenns oppfatning av demens. Symptomer som for 20 år siden ble avfeid som en naturlig del av aldringen, diagnostiseres nå som sykdom.

Les mer
09.09.2015

Årets tredje utgave av Demens & Alderspsykiatri er nå snart på vei til våre abonnenter.

Les mer
01.09.2015

Demenslandsbyen De Hogeweyk har de siste årene hatt en rekke besøkende. Politikere, planleggere og profesjonelle omsorgs­arbeidere har valfartet fra Norge til Amsterdam. Hva finner de der? Fremtidens demensomsorg eller keiserens nye klær? Bli med D&A til Nederland og bedøm selv. (Artikkelen sto på trykk i Demens & Alderspsykiatri 1 2015)

Les mer
14.08.2015

Ole Gudmund Karlsen og Frøydis  Haraldsen deltok på ett av dialogmøtene for personer med demens og deres pårørende.  Med sin humoristiske presentasjon av sitt møte med en alvorlig sykdom,  gjorde paret et sterkt inntrykk på de øvrige fremmøtte.

 

Les mer
15.06.2015

Årets andre utgave av tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri er nå på vei ut til våre abonnenter. 

Les mer
03.03.2015

Etter initiativ fra Nordisk ministerråd var representanter fra Danmark, Sverige, Finland og Norge nylig samlet i Oslo for å etablere et nytt, nordisk demensnettverk.

Les mer
18.12.2014

Plantehuset ved Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling på Tåsen ble raskt en populær samlingsplass. De besøkendes sanser stimuleres daglig av et duftende, fargesprakende uterom. Gjennom hagearbeidet fremmes også pasientenes kompetanse og kunnskaper.

Les mer
16.12.2014

I Kvalsund kommer den grønne omsorgen ofte ruslende inn på kommunens sykehjem. Det koseglade kopplammet med bleie er et kjært innslag i Karstein Arilds dager på Kokelv bo- og servicesenter. På fine dager tar han seg også en tur på sjøen.

Les mer
18.12.2014

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å ta utgangspunkt i lokal kultur, natur og andre forhold når de skal utforme dagaktivitetstilbudene til personer med demens. Direktoratet opplyser at søke- og rapporteringsprosessen nå er forenklet og oppfordrer flere kommuner til å søke.

 

Les mer
15.12.2014

En manual for praktisk samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten ble sendt på høring i sommer. Manualen bærer navnet SAMSA*.

Les mer
15.12.2014

Hva betyr mestring?[i]

I denne artikkelen setter vi søkelyset på opplevelse av ensomhet i eldre år, og belyser spesielt hva mestring betyr for eldres ensomhetsfølelse. Særlig er vi opptatt av forskjeller mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser.

Les mer
12.12.2014

Janne Røsvik har med sitt doktorgradsarbeid vist at personsentrert omsorg bidrar til å redusere nevropsykiatriske symptomer hos sykehjemsbeboere med demens.

Les mer
12.12.2014

– Personer med demens vurderer sin egen livskvalitet til å være bedre enn hva deres pårørende mener. Felles for deres betraktninger var at depresjon og tap av praktiske ferdigheter var de sterkeste risikofaktorene for redusert livskvalitet.

Les mer
12.12.2014

Hun forlot Tyskland med et ønske om å implementere bedre behandling for døende eldre i norske sykehjem. Virkeligheten viste seg å være en annen. Med sin andre doktorgrad studerte Bettina Husebø forholdet smerter og personer med demens.

 

Bente Wallander (tekst og foto)

Les mer
10.12.2014

Erfaringer fra samarbeidsmodell mellom Alderspsykiatrisk seksjon ved Ålesund Sykehus og Herøy kommune.

 

Alderspsykiatrisk seksjon ved Ålesund sykehus har etablert et samhandlingsprosjekt med Herøy kommune i perioden 2010–2013. Dette har ført til rask og mer objektiv vurdering, samt effektiv behandling med betydelig reduksjon i antall innleggelser. Prosjektet er nå implementert i ordinær drift.

Les mer
10.12.2014

Ettårsoppfølgingen av eldre pasienter (≥ 65 år) innlagt på en medisinsk avdeling har vist at det var økt risiko for å bli sykehjemsbeboer blant de med kognitiv svikt og/eller nedsatt fysisk funksjon under sykehusinnleggelsen. Studien er fra Sykehuset Innlandet HF*.

 

Les mer
10.12.2014

Fredholt bo- og servicesenter i Drammen er en institusjon for personer med demens. Fredholt har 40 plasser fordelt på to langtids- og to korttidsavdelinger og har dessuten tilbud om demensutredning.

 

Ragnhild M. Eidem Krüger (tekst og foto)

 

Les mer
10.12.2014

Vanligvis forbindes dataspill med fysisk passivitet. Her skal det handle om det motsatte.

Ragnhild M. Eidem Krüger (tekst og foto)

Les mer
09.12.2014

Etablert kunnskap og ny forskning om alderspsykiatri samlet 202 deltakere i Bodø 28.–30. april. Betydningen av å gå psykiatrisk behandling etter i sømmene ble poengtert av flere.

Ragnhild M. Eidem Krüger (tekst og foto)

 

Les mer
04.12.2014

Årets fjerde og siste nummer av Demens & Alderspsykiatri er klar.

 

Her kan du lese mer om fuglefôring, som nå sprer glede blant personer med demens flere steder i landet.

 

Samhandling i alderspsykiatrien er tema for flere artikler.

 

Les mer
07.11.2014

Ella Margrethe Hornnes og Kari Brobakken Svaland vet at fysiske aktiviteter gjør dem godt. Under ledelse av fysioterapeut Anne Margrethe Ulleberg går de derfor i vannet hver uke.

Les mer
20.10.2014

Hva er viktig ved implementering av personsentrert omsorg for personer med demens? Og hvordan får man nye, gode vaner til å vare? 

Les mer
17.10.2014

Helsedirektoratets aktivitetsråd advarer mot stillesitting. — Skulle ikke dette også gjelde sykehjemsbeboere, undrer Elisabeth Wiken Telenius¹.

 

Ragnhild M. Eidem Krüger (tekst og foto)

 

Les mer
10.10.2014

Hans Kristian Henriksen vokste opp på Eg asyl, fant sin kone på Eg sykehus og arbeider selv som overlege ved psykiatrisk avdeling samme sted (nå Sørlandet sykehus). Som barn elsket han sykehusets underjordiske liv. I dag begeistres han av den strålende himmelhvelvingen.

Bente Wallander (tekst og foto) 

Les mer
03.10.2014

Om omstilling ved en alderspsykiatrisk avdeling.

 

Alderspsykiatrisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus har vært en del av Diakonhjemmet siden 1998. Avdelingen har eksistert som sykehusavdeling siden 1977, den første tiden underlagt Dikemark sykehus.

 

Les mer
26.09.2014

— Vi lever lenger og må tenke nytt om tannhelse i alderdommen. Det hevder Katrine Gahre Fjeld,  som er tannlege og stipendiat. Hun er forsker innen gerodontologi, og særlig på tannhelse hos sykehjemsbeboere.

 

Ragnhild M. Eidem Krüger (tekst)

 

Les mer
15.09.2014

Kan musikkterapi påvirke sinnsstemning hos personer med symptomer på depresjon eller depresjon kombinert med angst? Ja, viser Tone S. Kvammes doktorgradsprosjekt, som også dokumenterer at deltakerne i prosjektet fikk økt livskvalitet.

Les mer
12.09.2014

Årets tredje nummer av tidsskriftet har dette innholdet:

Les mer