Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

01.09.2016

Diskriminering innebærer at en person eller gruppe av personer behandles på særskilt vis hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet, for eksempel kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning. Endelsen -isme benyttes ofte om det å ha stereotype oppfatninger om andre mennesker på grunnlag av slik gruppetilhørighet; mest kjent er rasisme og sexisme. Ordet alderisme brukes på tilsvarende måte om det å tillegge folk i en bestemt aldersgruppe, mest typisk eldre, bestemte og stereotype egenskaper bare i kraft av deres alder.

Les mer
01.09.2016

Sveriges første professor i sykepleie, Astrid Norberg, har med sin forskning bidratt til at vi i dag ser personen med demens og ikke bare sykdommen. Få, om noen, har gjort en like stor innsats for å fremme omsorg med utgangspunkt i den sykes egne evner og ressurser.

Les mer
15.06.2016

I dag snakker arbeidsgiver «Anders»[i] og arbeidstaker «Anna» åpent om sykdommen som endret hennes liv og arbeidsdager. Men det tok sin tid før alle brikker falt på plass. Duoens beste råd til andre i samme situasjon er at man må våge å ta den første samtalen.

Les mer
15.06.2016

Er det for lite bevissthet om demens i arbeidslivet?

– Problemene oppdages i hvert fall for sent, sier arbeidspsykolog Charity van Delft.

Les mer
13.06.2016

Arbeid og demens er hovedtemaet i D&A 2-16. Møt også lystige beboere på et sykehjem i Bodø, professor emerita Astrid Norberg og selroboten Paro, som nylig deltok på en disputas.

Les mer
17.03.2016

Kultur er fellesnevneren for dagaktivitetstilbudet Møteplassen. Deltakerne spiller sammen, former metallkunst, skaper kulisser og går på teater. Med bandet The Mentes trekker de selv fulle hus flere ganger årlig.

Les mer