Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

23.09.2016

Kjenner du fjernundervisningsopplegget Psyk-It? Annenhver uke møttes opptil hundre ansatte fra alderspykiatrien på telefonen for gratis undervisning og diskusjon. Etter et opphold nylanseres nå tjenesten. Det sies farvel til telefon, og velkommen til dataformidlet video og nedlastbar lyd.

 

Les mer
23.09.2016

Det er for lengst slått fast at eldre med psykiske helseplager ikke får den hjelpen de har krav på. En studie gjennomført ved Høgskolen i Sørøst-Norge viser at enkle tiltak kan gi målgruppen en bedre livskvalitet.

 

Les mer
21.09.2016

I regjeringens siste folkehelsemelding finnes en liste over viktige kilder til god psykisk helse: Identitet og selvrespekt, opplevelse av mening, mestring og fellesskap. Ingenting av dette kan skrives ut på resept hos fastlegen. Heller ikke kan det vedtas for eksempel i en forskrift eller en kommunal omsorgsplan. 

 

Les mer
07.09.2016

Oldemors hage ligger som en fredfylt oase midt i Botanisk hage på Tøyen. Et vell av gamle prydplanter er her samlet og tilrettelagt i en sansehage for personer med demens. Anlegget er også en inspirerende kilde til merkunnskap for alle som er opptatt av eldres hageglede.

Les mer
06.09.2016

Kan emosjonelle roboter fremme helse hos personer med  demens?

– Ja, svarte Nina Jøranson da hun forsvarte sin doktorgradsavhandling[i] ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Les mer
01.09.2016

Diskriminering innebærer at en person eller gruppe av personer behandles på særskilt vis hovedsakelig på grunn av gruppetilhørighet, for eksempel kjønn, alder, etnisitet eller seksuell legning. Endelsen -isme benyttes ofte om det å ha stereotype oppfatninger om andre mennesker på grunnlag av slik gruppetilhørighet; mest kjent er rasisme og sexisme. Ordet alderisme brukes på tilsvarende måte om det å tillegge folk i en bestemt aldersgruppe, mest typisk eldre, bestemte og stereotype egenskaper bare i kraft av deres alder.

Les mer