Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

23.12.2016

Roar Gulbrandsen meldte seg som DDI-deltaker fordi han følte seg stadig mere glemsk. Grenseoppgangen mellom normal aldring og demens har vært et tema i flere av forfatterens bøker.

Les mer
23.12.2016

Utvikling av tidlig demensdiagnostikk er målet med det nasjonale forskningsinitiativet Dementia-disease initiation (DDI).

Les mer
04.12.2016

Aldring og helses fotograf Martin Lundsvoll lot seg begeistre av Inn på tunet-tilbudet for personer med demens på Nordmo gård i Pasvik. Gjennom denne bildereportasjen får vi alle ta del i hans opplevelser.

(Bildetekst: Anne-Lise (t.v) og Thormod Hoel (t.h) får hjelp av en av dagtilbudets brukere til å laste bilen med ved som skal leveres ut til kunder i nærområdet. Selv med stokk i den ene hånda angripes arbeidet med stor entusiasme.)

Les mer
30.09.2016

Hva gjør gamle mennesker når deres egne barn slår dem helseløse? Når ektefellen bedriver psykisk terror, eller barnebarna letter kontoene deres, gang på gang? De skammer seg, tier og forblir ofte i volden. Voldsutsatte eldre søker sjelden hjelp.

Les mer
23.09.2016

Sykehjemsbeboere utsettes for inadekvat pleie, overgrep og forsømmelser. Ni av ti sykehjemsansatte har sett en kollega begå minst én slik handling. Pasienter med kognitiv svikt og/eller atferdsmessige problemer er særlig utsatt.[1]

Les mer
23.09.2016

En tilværelse som sykehjemspasient står ikke øverst på folks ønskeliste. Men skal man først flytte hjemmefra, så er pasientene ved Mørkved sykehjem i Bodø enige om at de har vært heldige.

 

Les mer