Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

13.03.2017

«Det er min erfaring at det å stå nær lidelse er min styrke og min sårbarhet i mitt yrkesliv som sykepleier nær livets yttergrense», skriver Astrid Rønsen i sine innledende refleksjoner til boka Å fullføre et liv, nylig utgitt på forlaget Gyldendal Akademisk.

Les mer
10.03.2017

Han har reist i hele sitt liv, og gjort seg kjent med stadig nye land, både bokstavelig og i faglig forstand. Men fortsatt trives gerontopsykolog Per Kristian Haugen best utenfor de opptråkkede stiene.

Les mer
09.03.2017

Hvordan opplever sykehjemsbeboere med demens sin hverdag? Er den spennende, kjedelig, god eller deprimerende? Og hva påvirker deres opplevelser positivt?

Les mer
02.03.2017

Solberglias overlege Ingunn Holmefoss Hovland er opptatt av sykehjemmet som en langtids, lindrende avdeling.

Les mer
02.03.2017

Flyttingen til sykehjem innebærer for de fleste starten på livets siste reise. Ikke minst gjelder dette personer med demens. – Mange er allerede ved innkomst så syke at vi må tenke lindrende omsorg fra dag én, sier sier fagsykepleier Vinny Magnusdottir Thomsen ved Solberglia sykehjem i Nedre Eiker.

Les mer
01.03.2017

Sorg oppfattes som en naturlig reaksjon ved tap. Når vi selv eller noen av våre nærmeste får en uhelbredelig og dødelig sykdom kan mange av de samme reaksjonene oppstå. Begrepet ventesorg tas i bruk av stadig flere.


Les mer