Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

22.03.2017

Når en i familien får demens, får det store konsekvenser for de nærmeste. En sterkt undervurdert problemstilling er at den nærmeste pårørende ofte er en ektefelle som er i arbeid.

Les mer
21.03.2017

Hukommelsesklinikken ved geriatrisk avdeling, Oslo universitetsykehus Ullevål, har fått sin jubileumsbok, for å markere sitt 25-årsjubileum.

Les mer
20.03.2017

Helsedirektoratet presenterte i februar Norges første statusrapport om hjernehelse. Rapporten avdekker svikt i tjenester og store regionale forskjeller, men unngår å nevne demenssykdommene som vår tids største helseutfordring på det nevrologiske området.

Les mer
20.03.2017

Fagmiljøet har lenge ønsket seg en nasjonal faglig retningslinje for demensområdet. Nå har den ligget ute for høring. I en app.

Les mer
14.03.2017

Menneskeverd, likebehandling og rettigheter for personer med demens dukker opp som tema i flere artikler i demens & alderspsykiatri nr. 1, 2017.

Les mer
13.03.2017

Demens er en trussel mot menneskets identitetsverdighet. Det er mye vi kan gjøre for å hjelpe personer med demens til å føle seg viktige og verdifulle.

Les mer