Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Demens & Alderspsykiatri

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri henvender seg til alle som er opptatt av norsk demensomsorg og alderspsykiatri. Enten du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaet, kan kan du finne faglig påfyll her. D&As blanding av fagartikler og redaksjonelt skrevne saker er i dag en viktig kilde til oppdatert informasjon for ansatte i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Nytt fra D&A

03.03.2015

Etter initiativ fra Nordisk ministerråd var representanter fra Danmark, Sverige, Finland og Norge nylig samlet i Oslo for å etablere et nytt, nordisk demensnettverk.

Les mer
18.12.2014

Plantehuset ved Diakonhjemmets alderspsykiatriske avdeling på Tåsen ble raskt en populær samlingsplass. De besøkendes sanser stimuleres daglig av et duftende, fargesprakende uterom. Gjennom hagearbeidet fremmes også pasientenes kompetanse og kunnskaper.

Les mer
16.12.2014

I Kvalsund kommer den grønne omsorgen ofte ruslende inn på kommunens sykehjem. Det koseglade kopplammet med bleie er et kjært innslag i Karstein Arilds dager på Kokelv bo- og servicesenter. På fine dager tar han seg også en tur på sjøen.

Les mer
18.12.2014

Helsedirektoratet oppfordrer kommunene til å ta utgangspunkt i lokal kultur, natur og andre forhold når de skal utforme dagaktivitetstilbudene til personer med demens. Direktoratet opplyser at søke- og rapporteringsprosessen nå er forenklet og oppfordrer flere kommuner til å søke.

 

Les mer
15.12.2014

En manual for praktisk samhandling mellom sykehjem og spesialisthelsetjenesten ble sendt på høring i sommer. Manualen bærer navnet SAMSA*.

Les mer
15.12.2014

Hva betyr mestring?[i]

I denne artikkelen setter vi søkelyset på opplevelse av ensomhet i eldre år, og belyser spesielt hva mestring betyr for eldres ensomhetsfølelse. Særlig er vi opptatt av forskjeller mellom mennesker med og uten funksjonsnedsettelser.

Les mer