Kontakt

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri


Det eneste uavhengige fagtidsskriftet i Norden på dette området - Går i dybden - og i bredden!

Nytt fra D&A

17.06.2017

«Hjernen er det mest vidunderlige, komplekse og gåtefulle organet vi kjenner til.» Slik innleder Nobelprisvinner May-Britt Moser sitt forord i Kaja Nordengens bok Hjernen er stjernen. Ditt eneste uerstattelige organ. Med disse ordene oppsummerer Moser også forfatterens begeistring for det organet i kroppen som gjør oss til den vi er.

Les mer
17.06.2017

Forfatterne av Å dykke etter sjøhester, Ylva og Hilde Østby, er søstre, som i denne sakprosaboka tar leserne med på en reise i hukommelsens fascinerende landskap

Les mer
17.06.2017

Demenskoordinator Vera Kristin Lumkjær Nordhagen drømte om å vise film for bygdas eldre og personer med demens. Etter 11 kinoforestillinger vet hun at seniorene setter stor pris på aktivitetstilbudet. Yngre krefter stiller også villig opp.

Les mer
16.06.2017

Liv og død-problematikk er et tema som opptar mange, så også pasienter med demens på sykehjem. – De gir uttrykk for åndelige behov, men pleierne oppfatter slik omsorg som krevende, og noen ganger skambelagt, sier Liv Skomakerstuen Ødbehr.

Les mer
16.06.2017

Fra 2011 til 2015 sank antall lårhalsbrudd fra 231 til 150 i bydel Nordstrand. I samme periode satset fysioterapitjenesten på styrke- og balansegrupper for eldre. Fysioterapeutene tror på en sammenheng.

 

Les mer
16.06.2017

– Sykehjemsbeboere med demens har god effekt av intensiv styrke- og balansetrening, sier fysioterapeut Elisabeth Wiken Telenius, som under Demensdagene 2016 ble tildelt Leon Jarners forskningspris. Gjennom sitt doktorgradsarbeid har hun vist at jevnlig trening gir sykehjemsbeboere en fysisk og psykisk helsegevinst.

Les mer