Om Tidsskriftet

10.12.2008

Fagtidsskriftet Demens & Alderspsykiatri (D&A)[1]

Faglig oppdatering. D&A er et fagblad for alle som arbeider innenfor, eller er engasjert i, norsk alderspsykiatri og demensomsorg. Om du er fagperson, pårørende eller har generell interesse for temaene: Her kan du bli inspirert og finne faglig påfyll.

Fagartikler. Tidsskriftet publiserer i hvert nummer fagartikler om aktuelle temaer og prosjekter. En redaksjonskomité bestående av representanter fra ulike fagmiljøer gjennomgår og godkjenner fagartiklene før trykking.

Refleksjon og inspirasjon. D&A følger utviklingen i norsk alderspsykiatri og demensomsorg. Her finner du reportasjer om aktuelle temaer, intervjuer med toneangivende fagpersoner, reisebrev fra konferanser i inn- og utland, anmeldelser av nye bøker og filmer med mer.

Debatt. D&A er et forum for debatt om viktige temaer innen våre fagfelt. Vi oppfordrer våre lesere til å ytre seg, også om hverdagen i omsorgs- Norge.

Populærvitenskapelig. Språket i D&A skal være lett forståelig, uten at det går på bekostning av faglig innhold. D&A er det eneste uavhengige fagtidsskriftet på sitt område i Norden. Les og bli inspirert!

 

  • D&A utkommer med fire årlige utgaver á 44 sider
  • D&A er medlem av Den Norske Fagpresses Forening.

 

Abonnement:

Send oss en e-post:
Ring oss på tlf.:
Eller skriv til:    

tidsskriftet@aldringoghelse.no 
22 11 77 28 / 33 34 19 50 
D&A, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Oslo universitetssykehus
Ullevål, Bygg 37, Kirkevn. 166, 0450 Oslo

 

Abonnement koster per år:

Norge: kr 420, Norden: kr 

Enkeltkjøp årets utgivelser: kr. 100 per stk + porto Utgivelser fra tidligere år: kr 50 per stk + porto.
 

Utgiver: Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse Layout/trykk BK Gruppen v/Tove Aasrum, Sandefjord

[1] Fra og med nr. 1/2007 skiftet tidsskriftet DEMENS navn til Demens & Alderspsykiatri.