* Utredning av demens i kommunehelsetjenesten, Trondheim 22.-23. mars 2017

Kurset går over to dager og tar for seg utredningsverktøy til bruk ved demensutredning hos hjemmeboende og personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktisk øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført.

 

Sted: Thon Hotel Prinsen, Trondheim

Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig