Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Oslo 8.-9. mars 2017

Demensplan 2020 poengterer behovet for kontinuitet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene og oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom og deres pårørende.

Fokus for dette kurset er ulike måter å gi oppfølging, fra før diagnosen er satt til overgangen til heldøgnsomsorg. Ulike tilbud vil bli beskrevet og illustrert med erfaringer fra feltet.

Målgruppe: Helsepersonell innen de hjemmebaserte tjenester, dagaktivitetstilbud, ledere og andre som på ulike nivåer arbeider med personer med demenssykdom og deres pårørende, eller de som planlegger og organiserer tjenestetilbudene.

 

 

Sted: Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo

Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig