Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Molde 18.-19. okt. 2017

 

Målgruppe: Helsepersonell innen de hjemmebaserte tjenester, dagaktivitetstilbud, ledere og andre som på ulike nivåer arbeider med personer med demenssykdom og deres pårørende, eller planlegger og organiserer tjenestetilbudene.

Fokus for dette kurset er ulike måter å gi oppfølging fra før demensdiagnosen er satt til overgangen til heldøgnsomsorg. Ulike tilbud vil bil beskrevet og illustrert med erfaringer fra feltet.

Rica Seilet, Molde

Ny påmeldingsfrist 24. september

 

 

 
Start
18.10.2017 09:00
Slutt
19.10.2017 15:15
Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
24.09.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.