Smerter og palliasjon hos eldre, Oslo 26. okt. 2017

Oslo kongressenter, Folkets hus

 

Kurset er særskilt beregnet på høgskoleutdannede som for eksempel sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter i kommunehelsetjenesten. Kurset er også aktuelt for tilsvarende faggrupper i spesialisthelsetjenesten.

 

Hensikten med kurset er å gi en grundigere innføring i de særlige utfordringene som er forbundet med å gi god lindrende behandling til gamle. Vi vil omtale utfordringer i smertebehandling hos eldre, men også legge vekt på lindring av andre plagsomme symptomer hos pasienter med kort forventet levetid – som tungpust, angst, kløe og delirium. Vi vil også drøfte utfordringene som oppstår når pasienten ikke har én veldefinert, men flere alvorlige sykdommer som til sammen gir en alvorlig prognose.

 

Godkjenninger: Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk fagstige i sykepleie og til ergoterapispesialist i spesialiteten eldres helse. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

 

 

Start
26.10.2017 08:00
Slutt
26.10.2017 15:30
Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
25.09.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.