Psykisk sykdom hos eldre, Bodø 20.-21. sept. 2017

Dette er et tverrfaglig kurs tilrettelagt for personell som arbeider i primærhelsetjeneste og allmennpsykiatri, både i og utenfor institusjon, inkludert DPS.

Kursets hovedfokus vil være depresjon, angst, psykose og rus hos eldre. Både utredning, omsorg og behandling vil bli belyst. Kurset inneholder forelesninger, bruk av nettressurser, gruppearbeid og plenumdiskusjoner.

 

Sted: Thon Hotel Nordlys, Moloveien 14, Bodø

Start
20.09.2017 08:30
Slutt
21.09.2017 16:00
Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
17.08.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.