Lær å bruke DCM, Oslo 10.-11.-12. okt. og 22. nov. 2017

Dementia Care Mapping (DCM) er en systematisk metode for utvikling og evaluering av kvalitet i demensomsorgen. Målet er utvikling av personsentrert demensomsorg. Metoden omfatter detaljerte og systematiske observasjoner som munner ut i en grundig tilbakemelding til personalet. I forlengelsen av denne tilbakemeldingen, settes det opp en handlingsplan for forbedring av omsorgen. DCM anses som et velegnet redskap for kvalitetsforbedring i demensomsorgen.

Målet med kurset er å gi deltagere kunnskap om personsentrert demensomsorg og hvordan den kan omsettes i praksis. Kursdeltakerne vil lære å bruke DCM™ for å vurdere og gi anbefalinger for utvikling av personsentrert omsorg samt diskutere personsentrert omsorg og hvordan omsette den til praksis.

De vil etter kurset kunne beskrive de psykologiske behov som personer med demens har og hvordan disse behovene kan møtes. De vil kunne gjenkjenne tegn på positivt og negativt humør og engasjement hos personer med demens og bruke DCM™ for å vurdere hvorvidt en person med demens opplever vel- eller illvære.

Under kurset brukes ulike læringsmetoder; forelesninger, gruppediskusjoner, video-observasjon, gruppeøvelser, observasjon av scenarier og skriftlig vurdering. Deltakerne blir etter bestått vurdering bli sertifisert som DCM bruker og kan anvende metoden i egen organisasjon.

 

Undervisere: Anne Marie Mork Rokstad og Allan Øvereng , begge fra Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

Kursdatoer: 10.-11.-12. oktober og 22.november 2017

Start
10.10.2017 09:00
Slutt
22.11.2017 15:00
Pris
kr 6 900,00 Eks. MVA
Påmeldingsfrist
10.09.2017 23:59
1

Kursdeltaker(e)

*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*Påkrevd.
*E-post er tom eller har feil format.
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.