Fagdag for visningsmiljøer, Bergen 24. mai 2017

Fagdagen er primært en møteplass for de som er involvert i etablering og drift av visningsmiljøer for velferdsteknologi, men andre interesserte kan også delta.

Hensikten med dagen er å opprettholde nettverket, oppdatere hverandre på status og erfaringer. Denne dagen vil ha spesiell fokus på kunnskapsbygging og kunnskapsdeling om bruk av velferdsteknologi.

Målet er at visningsmiljøene skal tjene som inspirasjon og formidle kunnskap og erfaringer til publikum, helsepersonell og beslutningstakere.

OBS: Dagen før denne fagdagen arrangerer HVL en dagskonferanse om omsorgsteknologi.
Se: https://events.provisoevent.no/hvl/events/Omsorgstekonologikonferansen-2017/register

 

Sted: Bergen, Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Kurset er avlyst!

Pris
kr 400,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte e-post adresse som bekrefter at påmeldingen er registrert.
Påmelding er ikke tilgjengelig