Yngre rammes også av demens

07.04.2017

- Vi har de senere årene sett en utvikling der det har blitt mer oppmerksomhet på og kunnskap om at det ikke bare er de eldste som får en demenssykdom, sier Aud Johannessen i Aldring og helse. Resultatet har blitt den første boka i sitt slag i Norge om yngre personer med demens.

aud-web.jpg

Boka har som utgangspunkt at det i dag finnes mer forskning og kompetanse om yngre personer med demens.

- Det er blitt større bevissthet om at også personer under 65 år kan få demens, og dermed får flere yngre personer en demens diagnose i dag. Det er trolig diagnostisert rundt 5000 i Norge per dags dato, sier Johannessen, som er en av redaktørene for boka.

Forskningen har vist at personer under 65 år med demenssykdom har andre utfordringer i hverdagen enn eldre personer med demens.

- Det har derfor vært et behov for ei bok som spesifikt tar opp yngre personer med demens og deres pårørendes situasjon, sier Johannessen.

- Vi har søkt å samle tilgjengelig forskning, kunnskap og erfaringer om yngre personer med demens i en bok. Vi har lagt vekt på å ha en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til temaet.

Boka legger vekt på hvordan annerledesheten ved å ha en demenssykdom når man er yngre arter seg, og ser på hvordan disse sykdommene påvirker personen med demens og deres familier.

Demens hos yngre gir betydelige konsekvenser for den enkelte, og dem som står rundt dem. Spesielt viser studier at den nære familien rammes hardt.

- Ofte vil barn, tenåringer og unge voksne kunne bli sterkt berørt. Når mamma eller pappa husker mindre eller endrer personlighet er det krevende for hjemmeboende barn. Noen av dem som får demens er enslige og skilt, og tenåringer og voksne barn kan ende opp som omsorgsgivere.

Behandling, støtte og omsorg bør derfor kunne arte seg ulikt for yngre enn for eldre, og det er et gjennomgangstema i boka.

- Vi har lagt vekt på å få med en rekke eksempler, caser og sitater fra personer med demens og deres pårørende, sier Johannessen.

Forskerne ved Aldring og helse, Johannessen og Maria Lage Barca, har med seg flere av nestorene på temaet i redaksjonskomiteen. Her finner vi også Knut Engedal og Per Kristian Haugen. Boka er laget til helse- og omsorgspersonell, studenter på master- og bachelornivå i helse- og sosialfaglige utdanninger og fagskolestudenter.

Boka kan også fint leses av pårørende og yngre personer med demens selv, mener Johannessen.

Boka består av fire deler, der del 1 tar for seg fakta om ulike former for demens hos personer under 65 år. Del 2 beskriver hvordan sykdommen påvirker dem som blir syke mens del 3 og 4 omhandler hva helse- og omsorgstjenesten kan bistå med. Det er også informasjon om hva Nasjonalforeningen for folkehelsen kan bistå med.

Du får kjøpt boka her