Vet ikke hvor mange som har demens i Norge

17.03.2017

I dag finnes det ingen god oversikt over hvor mange som har demens og kognitiv svikt i Norge. En ny forekomstundersøkelse presenteres på temadag om eldrehelse i Levanger i dag. Den skal gi estimater for hvor mange som har demens og annen kognitiv svikt her i landet.

Dette skjer ved hjelp av den største helseundersøkelsen i norgeshistorien, som gjennomføres i alle Nord-Trøndelags 23 kommuner fra september 2017 til februar 2019. selbæk-geir-1000x699-DV4P6384.jpg

– Ikke bare er den fjerde helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, også kalt HUNT4, størst i Norge, men den er også blant de største på verdensbasis, sier forskningssjef Geir Selbæk i Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse.

Trenger tall om demens
Selbæk er prosjektansvarlig for forekomstundersøkelsen om demens. Han innleder om undersøkelsen på temadagen om eldrehelse i regi av HUNT forskningssenter i Levanger, se invitasjon og program.

Aldring og helse gjennomfører forekomstundersøkelsen om demens, som en del av Demensplan 2020, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapport fra undersøkelsen kommer sommeren 2020.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, Folkehelseinstituttet, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Per i dag finnes det altså ikke noen gyldige overslag over forekomsten av demens og kognitiv svikt i Norge. HUNT4 vil tilføre tallmaterialet som trengs.

– Dersom du googler demens, så får du opp tre forskjellige tall. Anslagene varierer fra 70 000 til 104 000, og det betyr at det høyeste anslaget er 50 prosent større enn det laveste, sier Selbæk.

Dette gjør det vanskelig å planlegge helsepolitikken her i landet, mener forskningssjefen.

– Vi mangler tall for korrekt å kunne planlegge dagens helse- og omsorgstilbud, og vi mangler også et utgangspunkt for å anslå behovet for hjelp i fremtiden, sier han.

– Da blir det krevende for politikerne å anslå hvor mye penger som skal bevilges til helse og omsorgstjenester for dem som har demens eller annen kognitiv svikt.

Kan finne ut hvordan sykdommen utvikler seg
En slik undersøkelse har vært etterspurt i mange år, men har manglet finansiering. Nå gir HUNT 4, med finansiering fra Demensplan 2020, mulighet for å skaffe den nødvendige informasjonen.

– Å ha slike tall er helt avgjørende. Nå har vi endelig muligheten til å få tilgang til gode tall for personer med demens og kognitiv svikt i Norge, og vi kan også se hvordan sykdommen utvikler seg i fremtiden, sier Selbæk.

Helseundersøkelsen HUNT4 gjennomføres for å øke kunnskapen om de store folkehelseutfordringene.

– Denne undersøkelsen skal gi oss mange svar som er viktig for eldres helse. Det gjelder for demens og kognitiv svikt, og det gjelder for mye annet som påvirker folkehelsen, sier Selbæk.

Resultatene fra HUNT 4 vil kunne være med på å endre behandling, utvikle nye medisiner og gi nye svar for sykdommer som demens og kognitiv svikt, hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer, allergi, diabetes, hodepine, kreft, psykiske plager og mye annet.

Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) samler inn opplysninger og biologisk materiale for å forske på folkehelse. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter. Dette gjør HUNT til en meget betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.