Verdens deliriumdag i dag

15.03.2017

I dag blir verdens deliriumdag markert for første gang. Til tross for at delirium er vanlig og alvorlig, blir diagnosen ofte oversett.

Alle kan få delirium. Høy alder og demens øker sjansen betydelig. 1 av 4 eldre sykehuspasienter får delirium.

Delirium (tidligere kalt «akutt forvirring») er en rask nedsettelse av hjernens funksjon. Det innebærer en blanding av redusert evne til å konsentrere seg, søvnighet, agitasjon, hallusinasjoner og/eller endrede oppfatninger. Delirium utvikles i løpet av timer eller dager.

Delirium er hovedsakelig forårsaket av akutt sykdom (perifert eller i hjernen), skader (f.eks. hoftebrudd), kirurgi, psykologisk stress (f.eks. endrede omgivelser), eller uønskede medikamentvirkninger eller abstinens.

Verdens deliriumdag skal spre kunnskap om denne diagnosen.

Les mer om verdens deliriumdag her

På nettsiden er det blant annet plakater på norsk for helsepersonell og pasienter/pårørende, som man kan skrive ut og henge opp.