Elektronisk registreringssystem

Aldring og helse har tatt i bruk elektronisk registreringssystem for deltakelse i ABC-opplæringen

Alle som har oppstart på ny perm fra og med sommeren 2016 må registreres elektronisk.

De som er i gang (oppstart tidligere enn sommeren 2016) kan fortsette å registrere på frammøteskjema i papir om de ønsker. De må da sende med e-postadressene sine når de sender inn frammøteskjema til oss.

Alle som er ABC-kontakt i sin kommune har fått en e-post fra registreringsdatabasen med påloggingsinformasjon. Da er nettsidene klare og du kan du logge deg inn. Det nye systemet gir deg full oversikt over alle deltakerne i din kommune, gruppesammensetning og enkel statistikk. Du vil også ha tilgang til frammøteoversikten for hver gruppe, både underveis og når gruppen er ferdig, samt se hvem som har fått ABC-bevis.

Hvordan skal ABC-kontakten bruke det nye registreringssystemet?

Når du har laget ditt eget passord, logger du inn på abcregistrering.no. I det nye registreringssystemet skal du registrere deltakerne i din kommune/ditt område i grupper og velge gruppekontakter. Dette kan du gjøre når det passer deg, før eller etter du har fått permene. Du registrerer da nye deltakere med navn og e-postadresse. Deltakere som har vært med på ABC-opplæringen tidligere, ligger allerede inne og søkes enkelt opp og legges i gruppen. Om ikke e-postadressen er registrert på deltakeren du velger får du opp en beskjed om å registrere denne. Dette fordi ABC-bevis ikke lenger er mulig å få på papir, dette vil kun utstedes elektronisk og sendes på e-post.

Deltakerne får da en e-post med informasjon om pålogging på en egen side. De må deretter logge seg inn og oppdatere informasjonen om seg selv. Det er den samme informasjonen som de tidligere fylte ut i papirform. Her kan de også be om å få tilsendt nytt ABC-bevis for permer de har tatt tidligere.

Valg av gruppekontakt kan gjøres av deg når du ønsker eller sammen med gruppene på oppstartseminar. Gruppene kan gjerne selv velge gruppekontakt. Dette burde være en person som behersker å bruke data. Du gir den valgte gruppekontakten status som gruppekontakt i registreringssystemet.

Gruppekontakten får da en e-post med innloggingsinformasjon og kan registrere frammøte for hele gruppen og sende inn oversikten når gruppen er ferdig med permen.

Administratorene i Aldring og helse vurderer frammøte og sender ABC-bevis til de deltakerne som får godkjent. De som eventuelt ikke får godkjent deltakelsen sin vil få beskjed om det.

Tidligere deltakere som har mistet beviset sitt må ta kontakt med sin ABC-kontakt. ABC-kontakten må da registrere deres e-post adresse så de kan logge inn og be om nytt ABC-bevis.

Også bestilling av permer gjøres i registreringssystemet.

Skjemaene kan sendes til abc@aldringoghelse.no

Brukerveiledninger finner dere i menyen til høyre på siden.