Les for minnene

05.04.2017

Hvordan leser du for dem som lett glemmer det de hører? Slik kan du få lesestunden til å fungere både for dem som har en demenssykdom og for deg selv.

På inspirasjonsdag for leseombud i Tønsberg i forrige uke møttes frivillige, for å lære mer om demens og mer om hvordan de best kan kommunisere med dem som har sykdommen.

Leseombud er dem som gir av sin tid, og som bruker den til å lese for personer som har en demenssykdom - eller andre som trenger det. De over 1000 leseombudene i Norge blir koordinert av Bok til alle-bibliotekene, og er et samarbeid med foreningen Leser søker bok. De 346 bibliotekene har gode samlinger med tilrettelagte bøker i egne hyller.

I rommet er det flere med mye leseerfaring, og mange er også aktivitetsvenner i regi av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Gode erfaringerSylvi.JPG

Sylvi Jacobsen er demenskoordinator i Horten og pårørendekonsulent. Hun har jobbet med personer med  demens siden 1986. Hun forteller engasjert til leseombudene om sine erfaringer i møtet med demenssyke, og hvordan en god lesestund kan utgjøre en stor forskjell, i hvert fall i øyeblikket.

 - De som har symptomer på kognitiv svikt opplever ikke bare utfordringer med korttidshukommelsen og med å lære, men kan også oppleve sviktende konsentrasjon og mindre evne til å være oppmerksom, forklarer hun den lett aldrende forsamlingen.

Det gjør at man som leseombud må ta sine forholdsregler, for å få lesestunden til å fungere.

- For personer med demens, så kan noen ord kan bli borte og de kan ende med å forstå mindre av det som blir sagt og lest. Noen mister språket, men forstår det de hører, sier Sylvi.

Derfor må de som skal lese for dem som ikke kan lese selv, være bevisst på det de gjør. Det gjelder både for verbal og non-verbal kommunikasjon.

 Sylvi forteller om hvordan hun har lært seg å møte personer med demens.

- Vær deg selv, prat med og bli kjent med personene. Det er min erfaring at personer, selv med langtkommen demens, ofte kan lese deg som en åpen bok, så det er viktig å kommunisere åpent med personen. De merker godt ikke-verbal kommunikasjon, betoner hun.

 - For eksempel kan det lønne seg å være ærlig om egen dagsform og humør. Det kan også være med på å bygge tilliten som trengs. Personer med demens har lett for å føle seg utrygge og kan dermed bli urolige.

Praktiske tips og rådLeseombudene.jpg

Hun gir noen praktiske tips på veien for leseombudene.

- Alt som kan virke distraherende må ryddes vekk. Personer med demens trenger ro, og da kan ikke TV og radio stå på samtidig som de skal konsentrere seg om å lytte til deg som leser. Også folk som går i gjennom rommet, og dører som slamrer kan skape forvirring og uro i forsamlingen, sier Sylvi.

- Det er heller ikke lurt å rope over rommet, beveg deg heller bort til den du ønsker å snakke med. Prat rolig, og tiltal personen ved navn. Vær forsiktig med å avbryte eller fullføre setningene til den du snakker med. Mange har lang latenstid, og det tar derfor tid før de kommer ut med det de skal si.

På bildet: f.v. leseombudene Torunn Ringdal og Jan Erik Guldahl fra Larvik.

Hun har vært borte i situasjoner der uforutsette ting skjer. Noe av det viktigste man kan gjøre er å planlegge leseøkta.

- Det er for eksempel ofte slik at når én reiser seg for å gå midt under en leseøkt, så vil alle de andre også gå samtidig, selv om økta ikke er ferdig. Da må man ha strategier klare, for å hindre oppbruddet, sier hun.

- Ved å planlegge kan vi skape rammene og den nødvendige tryggheten, for å få de gode øyeblikkene. Det handler om å skape forutsigbarhet gjennom at personen med demens forstår hva dette går ut på, og å bli godt kjent med personen. Det handler om å vite hva de liker å høre. Og det handler om å forholde seg på en god måte til de pårørende.

Skape gode øyeblikk
Det er mange måter leseombud kan skape de gode øyeblikkene, selv om dem man leser for glemmer fort.

- Personer med demens kan hente mye i minnene hvis du først treffer med det du leser om. I langtidshukommelsen kan en sang fra gammelt av, leseboka fra første klasse, eller historieboka om idrettslaget gjøre underverker.

- Og selv om personen husker lite eller ingenting av det dere leser, så vil øyeblikkene være viktige og stemningen dere får sammen kunne være varig. Det er godt å ta med seg, avslutter Sylvi Jacobsen.

 

Inspirasjonsdagen for leseombud og bibliotekansatte ble arrangert av Vestfold fylkesbibliotek. I tillegg til Sylvi Jacobsen, var Leser søker bok og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse ved biblioteket, invitert til å si noe om hvordan de kan være til hjelp for leseombudene.

Det er også skrevet om inspirasjonsdagen på Vestfoldbiliotekens blogg. Her finner du mer informasjon, gode lesetips og flere råd.

Vil du bli leseombud? På ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek kan du få hjelp til å komme i gang.

Finn ditt nærmeste Bok til alle-bibliotek her.

Her er lesetips til deg som skal lese for personer med demens.

Fra biblioteket til Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse kan du bestille bøker om demens.