Læring som gir ringer i vannet

17.02.2017

I Aulerødveien botiltak for personer med psykisk utviklingshemning utenfor Tønsberg studerer halvparten av de fast ansatte på Fagskolen Aldring og helse. Og hele staben på tjue er i læringsmodus.

Vi møter to av de tre som studerer ved Fagskolen aldring og helse, samt vernepleier Marthe Trevland og avdelingsleder Marit Simonsen. Vi sitter ved samlingsstedet i boligen, og en av dem som bor der kommer også og setter seg sammen med oss.

- Han pleier å gjøre det, sier hjelpepleier og student Tabita Andersen (t.v. i bildet).

- Han sier ikke så mye, men vil være der det skjer, sier omsorgsarbeider og student Aud Kongsgård (midt i bildet).

Det vil vi også, være der det skjer, sier avdelingslederen Marit Simonsen (t.h. i bildet). Hun mener det blir lettere å samarbeide når de stadig får nye input fra studentene ved Fagskolen.

Midt i blinken

Aulerødveien.JPG- Vi ønsker å øke kompetansen vår, og det legges til rette for dette fra virksomhetslederen i Tønsberg kommune. Fagskolen er midt i blinken for oss, og vi merker at avdelingen står sterkere sammen når vi får inn ny kompetanse.

De to studentene forteller at de har vært i praksis i boligen der de jobber, og har involvert arbeidsplassen i arbeidet med studiene.

- Vi hadde en oppgave der vi skulle bruke piktogrammer, det vil si bilder av hverdagslige situasjoner, overfor personer med utviklingshemning som mangler et tydelig språk. Noen opplever også en del stress når de skal gjøre aktiviteter utenfor boligen, som for eksempel å dra i butikken, sier Kongsgård.

- Etter at vi begynte å bruke piktogrammer for å kommunisere, så merker vi en større trygghet og mer avslapning blant annet til det å dra i butikken. Vi ønsker å fortsette å bruke disse piktogrammene overfor dem som trenger det i boligen, sier Andersen.

Alle skal med
I Aulerødveien er det et mål at alle ansatte skal være involvert i læringen. Det er rom for å sette seg ned i samlingsrommet, for å diskutere det studentene har med seg av læringspunkter.

- Det gir oss andre fornyet innsikt, sier vernepleier Trevland. Hun har ikke tatt Fagskolen, men kunne godt tenkt seg å ha gjort det.

- Det kommer forslag til hvordan vi kan gjøre ting på andre måter, og så diskuterer vi det. De som studerer stiller spørsmål ved vedtatte sannheter, og tar opp interessante temaer for oss andre.

Et tema som går igjen er spørsmålet om når man kan bruke tvang og makt overfor beboerne.

- Vi hadde tilsyn fra Fylkesmannen i desember, og det er behov for å øke kompetansen på dette området, sier avdelingsleder Simonsen.

- Det er så mange gråsoner, og når man ikke har kompetanse, så kan man føle at man beveger seg i et grenseland hele tiden, sier Kongsgård.

De ansatte blir mere bevisste på hva loven sier om hva som er tvang og makt, mener Simonsen.

- Fagskolen gir oss nødvendig kompetanse på dette området for å unngå å bruke tvang og makt. Akkurat som på dette området, så kan Fagskolen gjøre oss bedre på andre områder.

- Dermed kan vi gjøre det som er viktigst for oss, nemlig å gjøre hverdagen best mulig for beboerne våre, avslutter avdelingslederen, mens beboeren ved bordet nikker smilende til oss.

Fagskolen Aldring og helse tar inn nye kull på Demensomsorg og alderspsykiatri og Utviklingshemning og aldring hver høst med fortløpende opptak fra 1. mars. Da er det førstemann-til-mølla- prinsippet. Søkere får plass hvis de oppfyller opptakskriteriene, og hvis det er ledige plasser. 

Søk på Fagskolen Aldring og helse her