Godt møte med referansegruppen

28.02.2017

På den siste dagen av februar møttes Aldring og helses faglige referansegruppe for å diskutere årsmeldingen for 2016. Før referansegruppen skulle jobbe med sine innspill til årsmeldingen, presenterte Aldring og helses ledelse hovedpunkter fra hva som var blitt gjort i 2016 og fikk også anledning til å diskutere fremtidig strategi for Aldring og helse.

Til stede fra referansegruppen var (f.v. på bildet) Ingrid Haug-Olsen fra Trondheim kommune som representerer kommunehelsetjeneste, leder Jorunn L. Helbostad fra Helse Midt-Norge, Bernhard Lorentzen fra Helse Sør-Øst, Wenche Frogn Sellæg som er brukerrepresentant gjennom sitt engasjement i Nasjonalforeningen for folkehelsen og Marianne Nielsen fra Helse Vest. 
Cathrine Arntzen fra Helse Nord og Astrid Daniloff som via de regionale brukerutvalgene er oppnevnt som brukerrepresentant var ikke til stede.