Fra gårsdagens toppmøte om hjernesykdommer

22.03.2017

– Demens er i en særstilling som samfunnsutfordring. Det sa forskningssjef Geir Selbæk ved Aldring og helse på gårsdagens toppmøte om hjernesykdommer.

Bildet over: Alle deltakerne på toppmøtet om hjernesykdommer i går.
Begge foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Selbæk ga sine innspill til statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie, som hadde invitert et knippe av forskere, klinikere og representanter for pasientene til innspill og diskusjon om tiltak som skal øke kunnskapen om såkalte nevrodegenerative sykdommer som demens, ALS og MS.

Bør kunne ligge langt fremme

Han mener det er en tendens til at vi overfokuserer på å løse det som ofte kalles «demens-gåten».toppmote_hjernehelse_solberg_800x450.jpg

- Vi må ikke la behovet for forskning på dem som får diagnosen og hvordan de skal få det best mulig, bli borte på veien til å knekke demens-koden.

Det er spesielle forhold i Norge, som gjør at vi bør kunne ligge langt fremme også innen internasjonal forskning på demens og annen kognitiv svikt, mener han.

- Vi er et homogent land, og vi flytter lite. Det betyr at vi kan følge personer med demens og annen kognitiv svikt over tid, og få såkalte utfallsvariabler fra det virkelige liv. Disse kan vi kople mot nasjonale registre for demens og kognitiv svikt.

Sterk og nær forskning

Det handler om å bygge sterke og praksisnære forskningsmiljøer som kan være likeverdige partnere, også internasjonalt. Og det handler ikke bare om penger.

- Vi må dra nytte av klinikknærheten forskerne i Norge har, og forskningen bør være så praksisnær som mulig slik at pasientene kan få direkte nytte av forskningen.

- Men det satses i dag mindre på forskning om demens og kognitiv svikt enn for eksempel kreft og hjerte- og karsykdommer.

Det bør også fokuseres på hvordan Norge kan støtte forskning på tiltak som forebygger demenssykdommer.

- Hvordan kan vi utsette debuten til demenssykdommene? Vi trenger mer kunnskap om risikofaktorene, og vi trenger å vite mer om de sammensatte årsakene bak, sier han.

Håper på bedre samarbeid

- Jeg håper på et bedre samarbeid på tvers av fagmiljøene etter dette toppmøtet. Demens har gjerne sammenheng med de andre hjernesykdommene, det være seg som komplikasjon eller som utfall, avsluttet forskningssjefen.

Hjernesykdommer rammer én av tre mennesker i løpet av livet. En egen nasjonal strategi for hjernehelse ble lansert på toppmøtet i går.

Les mer om dette her.