Fagskolen aldring og helse glad for å kunne tilby høyere utdanning

11.05.2017

Med Stortingets vedtak 2. mai fikk Fagskolen aldring og helse og andre fagskoler i Norge endelig anerkjennelse som høyere utdanning.

Vi er på rektor Signe Baksaas Gjelstad sitt kontor på Aldring og helse utenfor Tønsberg, for å høre hennes reaksjon på den gode nyheten.

– Dette har vi ventet på. Dette vil gjøre det enda mer attraktivt å søke fagskoleutdanningene, sier ved Gjelstad engasjert.

– Fagskole som skoleslag har blitt stemoderlig behandlet, og har ikke passet inn i høyere utdanning. Fagskolene har dermed blitt for lite synlig for potensielle studenter og arbeidsgivere.

Fagfolk for fremtiden

Da Stortinget ferdigbehandlet stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden» ble 48 tiltak som gjelder fagskolenes status, posisjon og stilling i det norske utdanningssystemet vedtatt.

–Vår posisjon blir med dette mye klarere. Vi har nå fått status som høyere yrkesfaglig utdanning, fortsetter rektoren.

Signe1.jpgHun mener at vedtaket viser at samfunnet etterspør og verdsetter fagskoleutdanningen mer enn før. Den ses både som yrkesrelevant og tett på arbeidslivet.

– Det har nok skjedd en holdningsendring til fagskolene blant politikerne, sier hun.

Får studiepoeng

– Nå skal studenter ved fagskolene få studiepoeng i stedet for fagskolepoeng, det er mer forståelig og på linje med akademiske utdanningsinstitusjoner.

Rektoren legger til at et slikt viktig signaltiltak får fram at omfanget av studier ved fagskolene.

– Det er også slik at fagskolen blir en del av utdanningstilbudene i samordnet opptak for høyere utdanning, noe som vil gjøre oss mer synlige som utdanningsvei for potensielle studenter. Det er fint for studentene at de nå som andre studenter kan bli medlemmer i studentsamskipnadene landet over.

Med tiltakene i den nye stortingsmeldingsmeldingen vil studenter også få tilleggspoeng om de skulle ønske seg inn på for eksempel sykepleiestudiet.

Lønnsopprykk

På samme tid er det blitt tariffestet at de som utdanner seg gjennom Fagskolen aldring og helse, eller tar en annen fagskoleutdanning med 60 studiepoeng, automatisk vil få lønnsopprykk med ett trinn når de har gjennomført utdanningen.

– Alt i alt er dette et flott løft som vil gjøre det bedre for studentene og for de som skal nyte godt av kompetansen i de ulike tjenester og virksomheter rundt i hele landet vårt, avslutter Gjelstad.

Les mer om Fagskolen aldring og helse her