Enzym kan forutse overgang fra mild kognitiv svikt til Alzheimers sykdom

21.03.2017

Mild kognitiv svikt (MCI) er et mulig forstadium til Alzheimers sykdom. Det er allikevel knyttet usikkerhet til hva som skiller personer med MCI som senere utvikler Alzheimers sykdom fra de som ikke gjør det.

Økt aktivitet av et enzym i blod (BACE 1) er funnet hos pasienter med MCI og hos personer med mulig Alzheimers sykdom. Denne studien er av de første undersøker om denne aktiviteten er ulik mellom personer med MCI som senere utvikler Alzheimers sykdom og personer med MCI som ikke utvikler denne sykdommen.

Studien undersøkte 75 personer med Alzheimers sykdom, 96 personer med MCI og en kontrollgruppe med 53 friske personer med tilsvarende alder og kjønn i en periode over 3 år.

Resultatene viste at enzymaktiviteten gjennomsnittlig økte med 53 % hos personer med MCI og 69 % hos personer med Alzheimers sykdom i løpet av 3 år, sammenliknet med kontrollgruppa. Enzymaktiviteten var høyere blant personer med MCI som utviklet Alzheimers sykdom i løpet av de 3 årene sammenliknet med personer med MCI som ikke utviklet sykdommen.

Å måle enzymaktivitet (BACE 1) i blod kan derfor være en indikator på om personer med MCI vil utvikle Alzheimers sykdom.

Referanse
Yong Shen, Haibo Wang, Qiying Sun, Hailan Yao, Andrew P. Keegan, Mike Mullan, Jeffrey Wilson, Simone Lista, Thomas Leyhe, Christoph Laske, Dan Rujescu, Allan Levey, Anders Wallin, Kaj Blennow, Rena Li and Harald Hampel, Increased Plasma BACE1 May Predict Conversion to Alzheimer’s Disease Dementia in Individuals with Mild Cognitive Impairment, Biological Psychiatry.