Velkommen til Demensinfo

Målet med sidene er å informere og inspirere til å etablere gode tilrettelagte tjenestetilbud for personer med  demens. 

 

Her vil du finne en rekke eksempler på tilbud til personer med demens og deres pårørende.

 

Målgruppen for sidene er i hovedsak personell som arbeider eller planlegger tilrettelegging av tjenester til personer med demens.

Vi ønsker å skrive om de gode eksemplene fra demensomsorgen. Har du gode eksempler på tiltak som du mener andre vil ha inspirasjon og nytte av, ta kontakt!

Sidene lå tidligere på et eget nettsted, men blir nå plassert under www.aldringoghelse.no. Dersom du oppdager feil som kan skyldes problemer i forbindelse med overføringen, er det flott om du melder fra.

 

Utvalgte artikler

27.05.2014

TRONDHEIM Ved Lavollen får både personer med demens og deres familier fleksible og godt tilpassede tilbud

Les mer
11.04.2014

Det er lite kunnskap om hvordan personer med innvandrerbakgrunn som utvikler demenssykdom og deres pårørende opplever sin situasjon.

Les mer
30.04.2014

LILLEHAMMER Skjermet enhet på Lillehammer Helsehus er blitt base og læringsarena i et prosjekt som bruker musikk systematisk i miljøbehandlingen.

 

Les mer
16.05.2014

TYSFJORD Måltider med ekte tradisjonsmat gir grunnlag for gode stunder og erindringsaktivitet, ikke minst for personer med demens med en samisk kulturbakgrunn.

Les mer
Postadresse:
Aldring og helse
Postboks 2136
3103 TØNSBERG
Besøksadresse Vestfold:
Taranrødveien 47, 3171 SEM
Besøksadresse Oslo:
Aldring og helse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Kirkeveien 166, Bygn. 20, 4. et.,
0450 Oslo
Fakturaadresse:
Sykehuset i Vestfold HF
Regnskapskontoret
Postboks 2168,
3103 Tønsberg

Org.nr: 983 975 259
E-post: post@aldringoghelse.no
Telefon: 33 34 19 50
Nettredaktør: Tormod Ugelstad