ABC musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling er et nytt opplæringstilbud om integrert musikk, sang og bevegelse i miljøbehandling.

Inn i hverdagen

Nå kan ansatte i helse- og omsorgssektoren lære hvordan de kan integrere musikk, sang og bevegelse som miljøbehandling i det daglige pleie- og omsorgsarbeidet. Målet er at denne typen miljøbehandling skal bli en naturlig del av hverdagen til pasienter/brukere og helsearbeidere som møter dem. Opplæringen gir kompetanse i bruk av musikk for å øke livskvalitet, mestring og egenverd for pasienter og brukere, og gi nye verktøy for å bedre ansattes hverdag.

Trenger ikke musikalsk bakgrunn

Hovedmålgruppe i 2016 er ansatte som jobber i eldre- og demensomsorgen. Videre målgrupper blir ansatte som arbeider med brukere/pasienter i alle aldre og med ulike sykdommer og lidelser. Dette omfatter ansatte i hjemmebaserte og institusjonsbaserte omsorgstjenester, psykisk helsearbeid og rusarbeid, forebyggende helsetjenester, rehabilitering og habilitering. Musikkbasert miljøbehandling er tilpasset de uten musikalsk bakgrunn og ferdigheter.

Basert på forskning og erfaring

Opplæringsprogrammet bygger på og videreutvikler Aldring og helses ABC-modell for miljøbehandling i demensomsorgen, og bygger på musikkbasert miljøbehandling utviklet ved «Myskjaskolen» og Bergen Røde Kors Sykehjem. Samtidig tar programmet i bruk omfattende fagkompetanse innen musikk og helse ved Nord universitet (tidl. HiNT) og Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg. Kavlifondet har gjennom flere år støttet uviklingen av musikkbasert miljøbehandling.

Les mer om Musikkbasedrt miljøbehandling her: musikkbasertmiljobehandling.no
musikk-logo.png

Tilgang til digital versjon av permen og heftene finner dere på abc.musikkbasertmiljobehandling.no