ABC for livets slutt

17.03.2017

En ny opplæring om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt er nå tilgjengelig. En slik opplæring har i større og større grad vært etterspurt av pleie- og omsorgspersonell i kommunene.

Et økende antall eldre og en samhandlingsreform som gir kommunene ansvar for mer krevende behandlings- og omsorgsoppgaver, stiller stadig nye krav til kommunalt helse- og omsorgspersonell. Et område hvor det kreves økt kompetanse, er lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

I dagens situasjon dør om lag 40 prosent på sykehus, 40 prosent på sykehjem, og 15 til 20 prosent i eget hjem. Uansett hvor livet avsluttes, skal pasienten få nødvendig smertelindring, behandling og omsorg, slik at livskvalitet og verdighet ved livets avslutning blir ivaretatt.

De tre temaheftene er samlet i en perm, som har fått navnet Lindringens ABC. Av innhold kan nevnes lindrende behandling, pleie og omsorg, symptomlindring og temaet kreft.

Heftene er en del av Eldreomsorgens ABC, og vil når fordypningspermen ABC Geriatri er klar til bruk i 2018, inngå som de tre siste heftene i denne permen.

De tre heftene er nå tilgjengelig for personell som ønsker å fordype seg spesielt innenfor dette temaet, og man trenger ikke å følge den ordinære opplæringen for Eldreomsorgens ABC.

Heftene er utviklet i et prosjekt med daværende Utviklingssenter for hjemmetjenester i Buskerud, Drammen kommune. Prosjektet ble støttet av Helsedirektoratet.

Bestill Lindringens ABC her