Aldring og helse driver omfattende utviklings- og forskningsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen feltene demens og alderspsykiatri, samt aldring ved utviklingshemning og nedsatt funksjonsevne. Formidling av kunnskap skjer ved produksjon av vitenskapelige artikler, faglitteratur på alle nivå, utstrakt kurs-, undervisning- og konferansevirksomhet, samt via internett. Målgruppene er helsepersonell og brukere av tjenester.

Les mer