Geir Selbæk

Forskningssjef

Ph.D/Psykiater
Professor II

Publikasjoner og prosjekter registrert i CRIStin

 

📱 958 83 535
✉ geir.selbaek@aldringoghelse.no