Signe Baksaas Gjelstad

Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Sykepleier med lærerutdanning

Rektor Fagskolen Aldring og helse og studieleder for studietilbudet Demensomsorg og alderspsykiatri

Kompetanseområde/ Arbeidsområde: Fagskoleutdanning 
Publikasjoner (bøker og rapporter gitt ut av NKAH ): Det er menneskene det kommer an på

✆ 33 34 19 69 | 📱 916 854 67
✉ signe.gjelstad@aldringoghelse.no