Betty Sandvik Døble

Leder ABC drift 

Msc sykepleier, videreutdanning i psykisk helsearbeid 

Kompetanseområde/ Arbeidsområde:Demens og eldreomsorg 

Prosjekttilhørighet: ABC  Evaluering Demensomsorgens ABC 

Publikasjoner og prosjekter registrert i CRIStin

 

📱 977 62 352 
✉ betty.s.doble@aldringoghelse.no