Maria Lage Barca

Konst. fagsjef alderspsykiatri

Lege, psykiater, PhD 

Kompetanseområde/ Arbeidsområde: Demens, depresjon

Prosjekttilhørighet: Progresjon ved Alzheimers sykdom med samtidig depresjon 

Publikasjoner og prosjekter registrert i CRIStin

 

📱 974 36 610 | ✆ 22 11 86 59 
✉ maria.barca@aldringoghelse.no