Ansatteoversikt

Denne oversikten over ansatte ligger alfabetisk etter etternavn.

 

Prosjektleder

Les mer

Digital koordinator

Les mer

Konst. fagsjef alderspsykiatri

Les mer

Prosjektleder

 

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Redaktør, Eldreomsorgens ABC -  Geriatri

Les mer

Prosjektkonsulent

Les mer

Videoprodusent

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Konsulent | økonomi og regnskap

Les mer

Leder ABC drift 

Les mer

Spesialrådgiver

Les mer

Seniorforsker

Les mer

Erfaringskonsulent

Les mer

Spesialbibliotekar

Les mer

Prosjektleder og stipendiat

Les mer

Forsker og forlagsredaktør

Les mer

Studieleder Fagskolen aldring og helse

Les mer

Seksjonsleder kontor- og prosjektstøtte

Les mer

Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Prosjektmedarbeider 

Les mer

Fagkonsulent

 

Les mer

Stipendiat

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Konsulent | Økonomi

Les mer

Stipendiat (i permisjon)

Les mer

Prosjektmedarbeider | ABC-satsingen

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Forsker, ergoterapeut MSc

Les mer

Prosjektkoordinator

Les mer

Informasjonsrådgiver

Les mer

Geriater, stipendiat.

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Fagkonsulent i alderspsykiatri

Les mer

Forsker, postdoktor

Les mer

Studieleder Fagskolen aldring og helse
Studieretning demensomsorg og alderspsykiatri

Les mer

Forsker, postdoktor

 

Les mer

Assisterende forskningssjef

Les mer

Studieleder i fagskolen

Les mer

Hovedbibliotekar, webmedarbeider

Les mer

Fagsjef

Funksjonshemning 
Utviklingshemning 

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Prosjektkoordinator

Les mer

Spesialrådgiver

Les mer

 Studieleder Fagskolen aldring og helse 

Les mer

Spesialrådgiver

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Prosjektleder

Les mer

Konsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Prosjektleder

Les mer

Fagkonsulent ABC

Les mer

Prosjektleder NorKog

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Fagkonsulent

Les mer

Forsker, postdoktor

Les mer

Forskningssjef

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Prosjektmedarbeider 

 

Les mer

Fagkonsulent

Les mer

Web- og forlagsredaktør

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Fagkonsulent og prosjektleder

Les mer

PhD stipendiat

Les mer

Fagkonsulent/stipendiat

Les mer

Seniorforsker

Les mer

Spesialrådgiver
FoU Kvalitetssystem

Les mer

Forskningskoordinator

Les mer

Informasjonssjef

Les mer

Seniorkonsulent | Kontor- og forskningsstøtte

Les mer

Redaktør for tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Les mer

Konsulent | Kontor og forskningsstøtte

Les mer

Prosjektmedarbeider

Les mer

Prosjektleder

Les mer

Administrasjonssjef

 

Les mer

Ledende forlagsredaktør

Les mer