Så snart invitasjonen til det enkelte kurset/konferansen er klar, aktiveres opplysningene i kursoversikten med mulighet for påmelding

 Se for øvrig kurskatalogen.

 

* = Kurset kan inngå i mastergradsemnet Eldre og demens ved VID vitenskapelige høgskole.

Høst 2017

Kurs navnPrisJulAugSepOktNovDes
Kursholderkurs i VIPS praksismodell, Oslo 5.-6. sept. 20173500,00 -
-
5
-
-
-
Konferanse Hukommelsesteam, Oslo 5.-6. sept. 20173500,00 -
-
5
-
-
-
Inspirasjonskonferanse - God aktivitet ved aldring hos personer med nedsatt funksjonsevne, Oslo 13.sept. 20172100,00 -
-
13
-
-
-
Basiskurs Demens, Ålesund 19., 20. og 21. sept. 20173500,00 -
-
19
-
-
-
Psykisk sykdom hos eldre, Bodø 20.-21. sept. 20173500,00 -
-
20
-
-
-
Nordic Memory Clinic Conference, Sep. 25. - 26. 2017, Oslo3000,00 -
-
25
-
-
-
Lær å bruke DCM, Oslo 10.-11.-12. okt. og 22. nov. 20176900,00 -
-
-
10
-
-
Basiskurs Demens, Fredrikstad 10., 11. og 12. okt. 20173500,00 -
-
-
10
-
-
Tiltak for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende, Molde 18.-19. okt. 20173500,00 -
-
-
18
-
-
Balansetrening og fallforebygging, Oslo 25. okt. 20172100,00 -
-
-
25
-
-
Reviderte kognitive tester, Bergen 25. okt. 20172100,00 -
-
-
25
-
-
Smerter og palliasjon hos eldre, Oslo 26. okt. 20172100,00 -
-
-
26
-
-
Alderspsykiatri i praksis, Oslo 2. nov. 20172100,00 -
-
-
-
2
-
Rus og legemiddelavhengighet hos eldre, Oslo 7. nov. 20172100,00 -
-
-
-
7
-
* Utredning av demens i kommunehelsetjenesten Oslo 15.-16. nov. 20173500,00 -
-
-
-
15
-
Demensdagene, Oslo 5.-6. des 20173700,00 -
-
-
-
-
5
Erfaringssamling DCM, Oslo 7. des. 20172100,00 -
-
-
-
-
7