Konferanser utenfor Norge

Her presenterer vi enkelte konferanser arrangert i utlandet også konferanser hvor Aldring og helse er medarrangør.

 

Danmark: 
Se  Nationalt Videncenter for demens'  kurs og konferanser på denne lenken 

Sverige:
Se  Svenskt Demens Centrum  - Utbildning for kurs og utdanning i Sverige

 

Nyttige lenker til internasjonale kongresser
Konferanseoversikt via Alzheimer Research Forum
Konferanser/ kongresser innen geriatri