Konferanser

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse arrangerer årlig 4 større konferanser:

 

Demensdagene  
Velg Demensdagene i menyen til venstre

Landskonferansen i alderspsykiatri 
Landskonferansen i alderspsykiatri arrangeres hvert år i april måned og arrangeres i samarbeid med alderspsykiatriske avdelinger i landet, slik at den arrangeres nytt sted hvert år. Hensikten med konferansen er å gi faglig påfyll om relevante emner, spre erfaringer og gi deltakerne en oppdatering av forskningsnytt innen fagfeltet.

Konferansen er et tverrfaglig møtested for den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet.

Konferansen er også aktuell for leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i distriktspsykiatriske sentra (DPS) og innen kommunehelsetjenesten.

Landskonferansen 2017 ble arrangert på Hamar 24.-26. april

Landskonferansen 2018 blir arrangert i Sarpsborg 23.-25. april, på Quality Hotel Sarpsborg

  

Inspirasjonskonferanse i utviklingshemning og aldring og i funksjonshemning og aldring
Konferansen arrangeres årlig, den er tverrfaglig og åpen for alle faggrupper innen kommune- og spesialisthelsetjenesten som har ansvar for helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning eller funksjonshemning.

Målgruppen er også personell som jobber med utredning, undervisning og behandling innen disse fagfeltene.

Konferansen vil gi en status på hva som rører seg innen fagfeltene, presentere nye helseprosjekter og ikke minst gi faglig påfyll fra inspirerende foredragsholdere. 

Inspirasjonskonferansen 2017 arrangeres i OSLO 13. september og har tema:

Hvordan fremme god aktivitet ved aldring hos personer som har nedsatt funksjonsevne?

 

Hukommelsesteamkonferansen
Konferansen arrangeres årlig, den er tverrfaglig og tar sikte på å samle hukommelsesteam og koordinatorer som arbeider med utredning, diagnostisering og oppfølging av personer med hukommelsessvikt og demenssykdommer innen kommunehelsetjenesten.

Hensikten med konferansen er å gi faglig påfyll om relevante emner og spre erfaringer. Målgruppen er helsepersonell og leger i etablerte hukommelsesteam i kommunehelsetjenesten.

Hukommelsesteamkonferansen 2017 arrangeres i OSLO 5.-6. september

 

Godkjenninger
Alle våre konferanser søkes godkjente av de ulike fagforbundene - som for eksempel til spesialiteter innen sykepleie, hjelpepleie/ omsorgsarbeid, ergoterapi, til spesialitetene i legers videre- og etterutdanning, samt til spesialitetene i klinisk psykologi. 


I tillegg er Aldring og helse medarrangør i enkelte konferanser/kongresser  nasjonalt og internasjonalt.