Grunnkurs for leger

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse arrangerer grunnkurs tilpasset leger innen fagområdet Demens:
Demenssykdommene – diagnostikk og behandling

Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk og behandling av demens.
Kurset varer i to dager ( 15 timer) og inneholder forelesninger, kasuistikkverksted, rollespill og diskusjon.

Målgrupper
Allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger.

Godkjenninger
Kurset søkes godkjent som emnekurs innen ulike fagområder i legers etter- og videreutdanning.


Kurskatalogen har utfyllende opplysninger om kursene.

Lenke til kursoversikt 
for mer informasjon, program og påmelding