Geriatrikongressen 2017

De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005. Den sjuende norske kongressen i geriatri arrangeres i Oslo 24. og 25. april 2017. 

Også denne gang kan vi presentere et program der noen av de fremste representantene for norsk geriatri og beslektede fagområder vil gi sine bidrag, sammen med kapasiteter fra europeisk geriatri. Som sist vil deltakerantallet bli begrenset til 300 personer. Det er det maksimale lokalet har kapasitet til. Vi vil ikke gi slipp på den unike atmosfæren som Gamle Logen i Oslo kan tilby, og vi tror et arrangement av begrenset omfang er viktig for den nettverksbyggingen vi ønsker å oppnå.

Ved påmeldingen vil vi prioritere kongressens primære målgruppe, som er leger og annet helsepersonell med tilknytning til sykehusenes geriatriske avdelinger, seksjoner og team. For å være sikret plass, er det svært viktig at disse melder seg på innen fristen! Så langt plassen tillater det vil vi også ønske hjertelig velkommen til våre kolleger i primærhelsetjenesten med interesse og engasjement i geriatri, sykehjemsmedisin og eldreomsorg. 

Påmelding til kongressen

Last ned invitasjon (PDF)

 

Geriatriseminarene i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF, Høgskolen Sørøst-Norge campus Bakkenteigen, NSF faggruppe for geriatri og demens Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold(USHT-V), Fylkesmannen i Vestfold og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Seminarene har blitt jevnlig arrangert siden 1998.

Seminaret er et dagsseminar med aktuelle temaer innen geriatri for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det arrangeres i september hvert år.

Invitasjonen med nettpåmelding legges ut på vår hjemmeside så snart den er klar – innen mai/ juni måned.