Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Organisering og innhold

Studiene er organisert som deltidsstudium over to år (tilsvarende ett år fulltid). Studiet er delt opp i emner med ulike temaer og studiekrav knyttet til disse.

 

Oversikt over Demens- og alderspsykiatri-studiets emner og tema:

År 1

Emne 1
Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

 

12 uker

9 fagskolepoeng

Emne 2
Demens og alderspsykiatri – sykdommer og symptomer

 

10 uker

8 fagskolepoeng

Emne 3
Demens og alderspsykiatri – pasientens opplevelse, rammer og konsekvenser

 

12 uker

 

9 fagskolepoeng

Emne 4
Demens og alderspsykiatri - Fordypningsoppgave

 

6  uker

4 fagskolepoeng

År 2

Emne 5
Miljøbehandling

 

 24 uker

18 fagskolepoeng

Emne 6
Miljøbehandling i praksis – Eksamen

 

16 uker

12 fagskolepoeng

 

80 uker

60 fagskolepoeng

 

 Oversikt over Utviklingshemning og aldring-studiets moduler og temaer

 

År 1

 

Emne 1

Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfagene

 

 12 uker

 

 

Emne 2

Utviklingshemning og aldring

 

12 uker

 

 

Emne 3

Utviklingshemning og aldersrelaterte sykdommer

 

16 uker

 

 

År 2

 

Emne 4

Miljøbehandling for eldre med utviklingshemning

 

18  uker

 

 

Emne 5

Organisering, system og ledelse 

 

7 uker

 

 

Emne 6

Miljøbehandling i praksis - eksamen

 

15 uker

 

 

80 uker

 

Arbeidsformer

 • Oppgaver i praksis
 • Innlevering av individuelle skriftlige oppgaver
 • Selvstudium; litteratur og filmer
 • Innlegg og kommunikasjon i elektronisk klasserom
 • 4 ukesamlinger i Tønsberg
 • Studiebesøk
 • Telefonkonferanser/Skype/video
 • Gruppeoppgaver (der det er mulig geografisk)

 

Det er til sammen ca 20 studiekrav under studieperioden. Det er fire typer studiekrav:

 • praksiskrav
 • refleksjonsoppgaver
 • tema- og drøftingsoppgaver
 • innlegg i diskusjonsforum.

Studiekravene blir vurdert på bakgrunn av skriftlige innleveringer. Det å skrive oppgaver er derfor en stor og viktig del i studiet. Alle oppgaver skrives på PC og sendes inn elektronisk i klasserommet på nett.

 

Oppfølging av studenter

Skolen legger stor vekt på personlig oppfølging av hver enkelt student. Studentene får derfor grundige tilbakemeldinger på innsendte oppgaver (studiekrav).

Studielederne kan enkelt kontaktes på epost, telefon eller meldinger, for råd  og veiledning, oppmuntring og annen type hjelp ved behov.