Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Opptak og søknadsskjema

Vi tar inn nye kull hver høst med fortløpende opptak fra 1. mars. Da er det førstemann-til-mølla- prinsippet. Søkere får plass hvis de oppfyller opptakskriteriene og hvis det er ledige plasser. 

 

 

Last ned Søknadsskjema 2017. Fagskolen Aldring og helse

Søknadsskjemaet må skrives ut for utfylling - og sendes inn pr. post

Dette kan brukes til begge studietilbudene ved Fagskolen aldring og helse.

Opptakskrav
Søkere må være helsefagarbeidere/hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/aktivitører 
 

Datakunnskaper, tilgang til internett og datamaskin med tekstbehandlingsprogram (Word er anbefalt) er en forutsetning for å kunne gjennomføre utdanningen.