Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Kostnader

Det er ingen studieavgift.

Det er fire ukessamlinger hvor kostnader må påregnes.

 

Disse kostnadene er knyttet til lunsj, overnattings- og reiseutgifter og evt. studieturer.

Andre utgifter er kjøp av lærebøker (ca kr 4000,-) og diverse læremateriell (ca 500,- pr år)

 

Studiet er godkjent for lån og stipend i Statens lånekasse.

Vær oppmerksom på at fagforeninger kan ha gode stipendordninger.
Fagbladet annonserer Fagforbundets utdanningsstipend og viser til søknadsskjema og søkerveiledning på www.fagforbundet.no