Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Hva synes studentene om fagskolen?

Gjennom studentevalueringene gir studentene generelt gode tilbakemeldinger på det å være student hos oss. Studentene utrykte at de generelt føler seg mer rustet til å møte daglig utfordringene i sitt arbeide.

 

Flere som har tatt studiet beskriver at de har utviklet seg gjennom studiet og blitt tryggere på jobb. De forteller om a-ha-opplevelser og at de har blitt ”vekket” fra gamle rutiner.

 John Håvard Nilsen (avbildet) sier følgende i artikkelen "Fagskolen har gjort noe med meg" (se side 30):

John Håvard_1.JPG

«Jeg er demenskoordinator i Vågan kommune i 100 prosent stilling, noe jeg må takke fagskolen for. Den har gjort meg fagkompetent til å takle en slik stilling.»

 

Trine Alnes uttaler seg også i samme artikkel: 

«Jeg blir oftere tatt med når kartlegging av pasientene skal gjøres. Jeg er også med på å starte demensteam i kommunene og på sikt være med i den gruppen som skal drive med utredning.»

 
En annen av studentene skriver:

Det jeg har lært gjennom skoleåret har gitt meg mye kunnskap om hva demenssykdommen innebærer, og jeg har fått bedre innsikt i hva personer med demens sliter med i hverdagen.
Jeg er mer bevist mine holdninger og tilnærningsmåter og jeg synes det er lettere å samtale med pårørende.


Flere av studentene skriver også at de nå har fått mer ansvar på jobben og fått andre arbeidsoppgaver etter at de tok denne fagskoleutdanningen.


En av dem skriver:

Siden jeg har tatt denne utdanningen blir jeg nå veileder for omsorgsarbeidere fra høsten av. Det blir spennende og utfordrende.

En annen utrykker det slik:

Jeg har fått ny stilling fra 1.juni. Da skal jeg jobbe på dagsenter og i demensavdeling. Jeg har måttet bytte jobb av helsemessige årsaker, og da har det vært en stor fordel for meg å ha dette skoleåret i ryggen. Jeg har tilegnet meg mye kompetanse som er relevant for å arbeide i en demensavdeling, og jeg gleder meg til å bruke denne kunnskapen i praksis.

 

Les mer i Tidsskriftet Demens & Alderspsykiatri

Praksis på eget arbeidssted - en god løsning for fagskolestudenter?

 

Se også Fagbladet

Læring for livet (se side 33-34)

Til stades med alle sanser (Se side 34-36)