Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Historikk og bakgrunn

Aldring og helse startet fagskoleutdanning i demensomsorg og alderspsykiatri i 2008. I 2013 ble tilbudet utvidet med en ny fagskoleutdanning innen utviklingshemming og aldring. 

 

Aldring og helse har en omfattende forskningsinnsats. Kunnskapsutvikling og undervisningskompetanse knyttet til de to studietilbudene er utviklet ved Aldring og helse. Fag- og forskningsprosjekter foregår i nært samarbeid med fagpersoner og fagmiljøer i kommuner og ved sykehus. Fagmiljøet ved Aldring og helse kommer altså studentene til gode.

Behov for økt kunnskap og kompetanse
Det er stadig behov for å styrke rekrutteringen og kompetanseutviklingen innen fagfeltet demensomsorg og alderspsykiatri (Demensplan 2020). Det er i dag flere personer med utviklingshemming som opplever å bli gamle enn for bare noen tiår siden. Aldring og helse har som målsetting å spre kompetanse, formidle kunnskap og informasjon, samt å bidra til at det utvikles bedre tjenester for eldre mennesker med utviklingshemming. 

Mange som jobber i kommunehelsetjenesten har ingen spesiell fordypning i fagområdene demensomsorg, alderspsykiatri og utviklingshemning og aldring. Satsingen på fagskoleutdanning ble tydeliggjort i Kompetanseløftet 2015 med bakgrunn i stortingsmeldingen Mestring, muligheter og mening, og i Stortingsmeldingen Morgendagens omsorg. Fagskole som utdanningsvalg er et politisk satsingsområde, i 2016 kom Stortingsmelding Fagfolk for fremtiden. Fagskoleutdanning.