Ansatte ved fagskolen

Her presenterer vi de som er ansatt ved Kompetansesenterets studietilbud Fagskolen Aldring og helse:

 

Signe Baksaas Gjelstad
Rektor ved Fagskolen Aldring og helse; studieleder for studietilbudet Demensomsorg og alderspsykiatri

gjelstad-signe-baksaas-1000x699-DV4P6263.jpg

Signe er sykepleier med videreutdanning i demensomsorg. Hun har mange års erfaring fra demensomsorgen der hun blant annet jobbet som fagsykepleier og prosjektansvarlig i flere år. Hun har erfaring som lærer ved sykepleierhøyskolen og har praktisk pedagogisk utdannelse. De siste årene har hun jobbet spesielt med nettbaserte læringsformer og har vært med i NKAHs fagskole fra den startet.

 

 

Kari Rudningen Fossli
Studieleder  for studietilbudet Demensomsorg og alderspsykiatri

fossli-kari-rudningen-1000x699-DV4P6198.jpg

Kari er sykepleier og har master i klinisk helsearbeid innen eldreomsorg og aldring. Hun har mange års erfaring som sykepleier og avdelingsleder fra kommunehelsetjenesten. I tre år har hun vært prosjektleder for Utviklingssenter for sykehjem. Hun har erfaring som faglærer fra videregående skole og har praktisk pedagogisk utdannelse, samt veilederutdanning. De siste årene har hun jobbet på NKAH som ABC medarbeider innen prosjektet «Jeg vil bli helsefagarbeider – med ABC til fagbrev».

 

Janne Johannesen
Studieleder Fagskolen Aldring og helse
Studieretning demensomsorg og alderspsykiatri

johannesen-janne-1000x699-DV4P6117.jpg

 

Heidi Elisabeth Kittelsen
Studieleder for Utviklingshemning og aldring

Kittelsen-Heidi-Elisabeth.jpg

Kim Liland
Studieleder for studietilbudet Utviklingshemning og aldring

liland-kim-henrik-1000x699-DV4P5891.jpg

Kim er utdannet vernepleier og master i Læring i Komplekse systemer. De siste årene har han jobbet i spesialisthelsetjenesten som veileder i forhold til opplæring av barn med autisme. Nå arbeider hun som studieleder for Fagskolen aldring og helse – utviklingshemning og aldring.

 

Kari Langved
Kontorstøtte for Fagskolen Aldring og helse

langved-kari-1000x699-DV4P5929.jpg

Kari er konsulent kontorstøtte aldring og helse. I Fagskolen registrerer hun søknader, sender brev til søkere.

Hun fakturerer og pakker materiell til studentene.