Rektor ved  Fagskolen aldring og helse

Les mer

Fagskolen aldring og helse

Fagskoleutdanningen er en yrkesrettet videreutdanning for helsefagarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og aktivitører. Opplæringen foregår i nær samhandling med praksis, og den gir en spisskompetanse som er direkte anvendbar i arbeidslivet. Utdanningen bygger på bestått videregående opplæring innen helse- og sosialfag eller tilsvarende realkompetanse. Fagskolen aldring og helse er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og tilbyr formelle videreutdanninger som gir 60 fagskolepoeng.

Opptak til høsten 2017 pågår fra 1. mars 2017.

Fagskolen har to studietilbud

Nasjonal fagskoleutdanning
Fagskolen tar opp studenter fra hele landet. Skolen gir studietilbud uavhengig av hvor studentene bor – vår fagskole er godt tilrettelagt for å kombinere jobb og studier. Skolen er basert på ukesamlinger, nettkommunikasjon, skype/telefonkonferanser, selvstudium og praksisoppgaver.

Praksis
Studentene skal ha praksis tilsvarende 10 uker i full stilling. Dersom studenten jobber med den pasientgruppen studietilbudet er rettet mot, kan studenten ha praksis på egen arbeidsplass. Skolen vil da inngå en samarbeidsavtale med studentens arbeidsgiver. Er praksis på egen arbeidsplass ikke mulig, er skolen behjelpelig med å finne annet praksissted. Studenter som har praksis på egen arbeidsplass, trenger ikke å ta fri for å ha praksis, men kan gjøre praksisoppgavene som en del av ordinært arbeid.

 

Kull 2015.JPG

Kull 2015 i demensomsorg og alderspsykiatri, fellessamling i Tønsberg. 

 

Hvor mye tid må beregnes på studiet?
Det må påregnes 10-15 timers studiearbeid i uka. For de som har en høy stillingsprosent gjør vi oppmerksom på at det i perioder kan være svært travelt å kombinere jobb og studier. Vi har mange studenter som jobber 80-100% stilling og likevel gjennomfører utdanningen med flotte resultater, men her er vi alle ulike når det gjelder livssituasjon og kapasitet.