Assisterende forskningssjef

Les mer

Forskning

Ett av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses ansvarsområder er å igangsette og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagenhetenes virkeområder. Menyen til venstre viser til ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Oversikt over aktuelle internasjonale kongresser og konferanser finnes under Kurs og konferanser.

 

Aldring og helses konferanser i Norge

Konferanser utenfor Norge 

 

11.03.2015

Det blir stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere i Norge. Mange har bodd her lenge. Tidligere undersøkelser blant innvandrere viser større forekomst av psykiske problemer enn i befolkningen generelt, og at det er økende forekomst med økende alder. Helsefremmende og forebyggende tiltak for denne gruppen blir viktig. Hvordan kan vi bidra til forebygging av psykiske plager og mistrivsel hos eldre kvinner med innvandrerbakgrunn?

Les mer
23.02.2015

Aud Johannessen, Frøydis K. Bruvik, Solveig Hauge

Family carers’ experiences of attending a multicomponent psychosocial intervention program for carers and persons with dementia

Journal of Multidisciplinary Healthcare; Dove Press, February 2015 Volume 2015:8 Pages 91—99

DOI http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S76093

 

Les mer
16.02.2015

Ny artikkel publisert:

The Agreement between the MMSE and IQCODE Tests in a Community-Based Sample of Subjects Aged 70 Years or Older Receiving In-Home Nursing: An Explorative Study

Øyvind Kirkevold; Geir Selbæk

Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2015;5:32–41

 

DOI: 10.1159/000370307 Full tekst

 

 

 

Les mer
13.02.2015

Vi gratulerer!

Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse, er fra 10.02.2015 tilsatt som professor II i 20% ved avdeling for sykepleievitenskap, institutt for helse og samfunn, medisinsk fakultet, UiO.

 

Les mer
29.01.2015

Mange medisiner som brukes mot depresjon, angst, søvnløshet og urininkontinens har antikolinerge egenskaper. Det er velkjent at denne typen medikamenter kan påvirke kognisjon hos sårbare individer, som for eksempel eldre. Hvorvidt antikolinerge medikamenter øker risikoen for demens, har vært uklart.

Les mer
24.11.2014

Det er en sammenheng mellom lav vitamin B12 og risiko for demens. En tidligere studie har vist at inntak av B12 kan bremse atrofi i hippocampus hos personer med mild kognitiv svikt (MCI), men effekten av å behandle med vitamin B12 har vært usikker.

Les mer
12.11.2014

Sykehjemsbeboere sitter eller ligger opp mot 94 prosent av tiden. Fysisk trening har stor betydning for livskvaliteten til eldre med demens, skriver Fysioterapeuten.

 

Les mer
11.11.2014

I en nylig publisert randomisert kontrollert studie blir det vist at høyt inntak av flavonol, i form av kakao, bedrer visuell hukommelse.

 

Les mer

Nyebøker

Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Tidstyven
Pris
kr 210,00 Eks. MVA