Assisterende forskningssjef

Les mer

Forskning

Ett av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses ansvarsområder er å igangsette og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagenhetenes virkeområder. Menyen til venstre viser til ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Oversikt over aktuelle internasjonale kongresser og konferanser finnes under Kurs og konferanser.

 

Aldring og helses konferanser i Norge

Konferanser utenfor Norge 

 

22.09.2014

Medarbeidere ved Aldring og helse er produktive!

Her presenteres to nye forskningsartikler:

 

 

Les mer
12.06.2014

"Spennende forskning som vil komme til nytte i praksis!"understreket opponentene.

Cand.polit. Janne Røsvik ved Institutt for klinisk medisin forsvarte sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):

Development, evaluation and the effects of the VIPS practice model for the person-centred care of patients with dementia. An intervention study in Norwegian nursing homes.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer
22.05.2014

Frøydis Bruvik disputerte over temaet demens i familien 20.mai. Prøveforelesningens tittel var "Psykososiale intervensjoner for pasienter med demens og deres pårørende i ulike kulturer". I selve disputasen forsvarte hun avhandlingen "Persons with dementia and their family carers - Quality of life, burden of care, depression and the effect of psychosocial support".

 

Les mer
02.06.2014

I Demens & Alderspsykiatri nr 2 2014 kan du bl.a. lese om Demensteamenes oppgaver og ressursbehov - DemiNor Fulltekstartikkel i Demens & Alderspsykiatri nr 2 2014

Om lag halvparten av norske kommuner har demensteam eller koordinator. Målet med prosjektet DemiNor er å få en beskrivelse av demensteamenes oppgaver og ressursbruk og hvilke pasienter de utreder og følger opp, samt å prøve ut om demensteamene også kan følge opp personer med andre alderspsykiatriske lidelser og rusproblematikk.

 

Les mer
12.06.2014

Variables associated to quality of life among nursing home patients with dementia,

Marit Mjørud, Marit Kirkevold, Janne Røsvik, Geir Selbæk & Knut Engedal (2014):

Aging & Mental Health, DOI:10.1080/13607863.2014.903468

 

Les mer
06.05.2014

Fra psykologisk institutt i Oslo:

I sin doktorgradsavhandling har Håkon Grydeland studert Alzheimers demens ved hjelp av et nytt mål på hjernestruktur. Målet er basert på signalintensitet fra magnetresonans (MR), og antas å reflektere grad av myelin i hjernen. Grydeland og hans medarbeidere fant at endringer i hjernestruktur over en periode på to år var synlige i hjerneområdet som først rammes ved Alzheimers demens.

 

Les mer
04.03.2014

Stadig mer forskning finner at fysisk aktivitet midt i livet er bra for helsa i eldre år. En nylig publisert undersøkelse fra England tyder på at også det å starte med trening sent i livet kan ha gunstige helseeffekter i alderdommen.

 

Les mer

Nyebøker

Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Tidstyven
Pris
kr 210,00 Eks. MVA