Assisterende forskningssjef

Les mer

Forskning

Ett av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses ansvarsområder er å igangsette og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagenhetenes virkeområder. Menyen til venstre viser til ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Oversikt over aktuelle internasjonale kongresser og konferanser finnes under Kurs og konferanser.

 

Aldring og helses konferanser i Norge

Konferanser utenfor Norge 

 

23.04.2015

Flere studier har funnet en sammenheng mellom depresjon og demens. Men fordi depresjon og demens ofte måles nært hverandre i tid, vet vi fortsatt ikke om depresjon er et tidlig symptom på at demens er under utvikling, eller om depresjon øker risikoen for å få demens.

 

Les mer
23.03.2015

Høreapparat og kognitiv trening kan være med på å utsette eller stoppe demensutvikling for personer med aldersrelatert hørseltap og fysisk sårbarhet, viser ny oversiktsartikkel.

Les mer
20.03.2015

En tiltakspakke med fysisk og kognitiv trening og ernæringsråd har gunstig effekt på kognisjon hos personer med høy risiko for demens.

Les mer
05.03.2015

Demensteamene i norske kommuner spiller en viktig rolle, viser ny undersøkelse. Rundt 3200 personer utredes og 3800 følges opp av 190 team i løpet av et år, men mange av teamene opplever at tiden ikke strekker til.

Les mer
11.03.2015

Det blir stadig flere middelaldrende og eldre innvandrere i Norge. Mange har bodd her lenge. Tidligere undersøkelser blant innvandrere viser større forekomst av psykiske problemer enn i befolkningen generelt, og at det er økende forekomst med økende alder. Helsefremmende og forebyggende tiltak for denne gruppen blir viktig. Hvordan kan vi bidra til forebygging av psykiske plager og mistrivsel hos eldre kvinner med innvandrerbakgrunn?

Les mer
23.02.2015

Aud Johannessen, Frøydis K. Bruvik, Solveig Hauge

Family carers’ experiences of attending a multicomponent psychosocial intervention program for carers and persons with dementia

Journal of Multidisciplinary Healthcare; Dove Press, February 2015 Volume 2015:8 Pages 91—99

DOI http://dx.doi.org/10.2147/JMDH.S76093

 

Les mer
16.02.2015

Ny artikkel publisert:

The Agreement between the MMSE and IQCODE Tests in a Community-Based Sample of Subjects Aged 70 Years or Older Receiving In-Home Nursing: An Explorative Study

Øyvind Kirkevold; Geir Selbæk

Dement Geriatr Cogn Disord Extra 2015;5:32–41

 

DOI: 10.1159/000370307 Full tekst

 

 

 

Les mer
13.02.2015

Vi gratulerer!

Geir Selbæk, forskningssjef ved Aldring og helse, er fra 10.02.2015 tilsatt som professor II i 20% ved avdeling for sykepleievitenskap, institutt for helse og samfunn, medisinsk fakultet, UiO.

 

Les mer

Nyebøker

Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Tidstyven
Pris
kr 210,00 Eks. MVA