Assisterende forskningssjef

Les mer

Forskning

Ett av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helses ansvarsområder er å igangsette og finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagenhetenes virkeområder. Menyen til venstre viser til ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Oversikt over aktuelle internasjonale kongresser og konferanser finnes under Kurs og konferanser.

 

Aldring og helses konferanser i Norge

Konferanser utenfor Norge 

 

22.12.2015

Civitan Norges Forskningsfond for Alzheimers sykdom utlyser 200 000 kroner i stipendmidler. Man kan søke på hele eller deler av summen. Søknadsfrist er 1. mai 2016.

 

Les mer
10.12.2015

Tidligere har flere undersøkelser konkludert med at lykkefølelse gir redusert dødelighet. Imidlertid tyder nå en stor studie fra Storbritannia på at dette ikke er tilfellet. Undersøkelsen som er gjennomført av Bette Liu og medarbeidere ble nylig publisert i Lancet. 

 

Les mer
10.12.2015

Aldring og helse er samarbeidspartner i et nytt forskningsprosjekt om dagaktivitetstilbud for personer med demens på gård. – Et viktig og innovativt prosjekt, mener forsker Siren Eriksen (bilde).

Les mer
26.11.2015

En ny britisk studie har undersøkt effekt av flere psykososiale tiltak som behandling av agitasjon ved demens. Studien peker på at en ikke skal seponere antipsykotika for en hver pris uten tett oppfølging av psykososiale tiltak.

Les mer
24.11.2015

Ny oversiktsartikkel viser effekt av psykologisk behandling for pasienter med demens og samtidig depresjon og angst.

Les mer
06.11.2015

Ny studie har sammenlignet effekten av raloksifen med placebo. Det var ingen forskjell i kognitiv funksjon mellom gruppene etter ett år. 

Les mer
08.10.2015

Agitasjon ved demens er en stor belastning for personen med demens, pårørende og pleiepersonell. Medisinsk behandling har usikker effekt og er beheftet med bivirkninger.

Les mer
08.10.2015

Det er godt kjent at antidepressiva har effekt ved behandling av depresjon hos eldre. Imidlertid er over 50% av eldre med depresjon behandlingsresistente ved medikamentell behandling. Det finnes ingen dobbelt-blinde randomiserte kontrollerte studier av tilleggsbehandling ved behandlingsresistent depresjon. Tidligere har åpne studier indikert effekt ved tilleggsbehandling med lithium og antipsykotika, men begge disse alternativene er forbundet med risiko for alvorlige bivirkninger.

Les mer

Nyebøker

Yngre personer med demens
Pris
kr 320,00 Eks. MVA
Hukommelsesklinikken Ullevål 25 år
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Nasjonal håndbok Inn på tunet
Pris
kr 164,00 Eks. MVA
Stimulusbok
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Film som aktivitet
Pris
kr 40,00 Eks. MVA
Etablering og drift av hukommelsesteam
Demensboka (NY)
Pris
kr 590,00 Eks. MVA
En ubuden gjest
Pris
kr 220,00 Eks. MVA
Frivillighet i omsorgssektoren
Pris
kr 260,00 Eks. MVA
Mot - Håp - Tålmodighet
Pris
kr 180,00 Eks. MVA
Fysisk aktivitet
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Ernæringspraksis er mer enn måltid
Pris
kr 60,00 Eks. MVA
Dette må jeg kunne, 2. utgave 2013
Pris
kr 80,00 Eks. MVA
Tidstyven
Pris
kr 210,00 Eks. MVA